Manna 961 De kracht van de juiste attitude.

MANNA 961 De kracht van de juiste attitude

 

Na een kwart eeuw een lonende carrière te hebben gehad in de commerciële luchtvaart, waarin ik ben opgeklommen van leidinggevende naar directeur, heb ik een belangrijke les geleerd: mensen in de luchtvaart zijn gepassioneerd. Hier in Brazilië maken we de grap dat het is als “cachaça” – de populaire brandewijn uit ons land, gemaakt van suikerriet en honing. Voor veel mensen geeft de luchtvaart een eigen roes.

Omdat ik in de luchtvaart werkzaam was begon ik samen met mijn professor international recht, die tevens journalist en piloot is, met het opzetten van een adviestak gespecialiseerd in problemen in de luchtvaart.  Ik heb veel van hem geleerd, waaronder een les die ik nooit zal vergeten: een vliegtuig heeft “attitude  nodig. Sommigen verwarren dat met “altitude” , het Engelse woord voor hoogte, omdat dat woord er zoveel op lijkt. En uiteraard is altitude ook fundamenteel voor een vlucht. Maar de professor leerde me over attitude, niet altitude.

Attitude is de oriëntatie van het vliegtuig in relatie tot de wind, en gebaseerd op de relatieve posities van de neus en vleugels op de natuurlijke horizon. Zonder een goede attitude kan de piloot het vliegtuig niet in de lucht houden. Het zou vallen. Om turbulentie aan te kunnen heeft een vliegtuig attitude nodig.

Om de uitdagingen van het leven aan te kunnen, hebben wij ook attitude nodig, in het bijzonder in tijden van crisis. Het leven is geen recht pad, maar een opeenvolging van goede en slechte omstandigheden waar we op moeten reageren. Wat het verschil maakt voor degenen die uitdagingen tegenkomen en deze overwinnen, is hun attitude. Als we de luchtvaart metafoor nog een stapje verder doortrekken, wij zijn de piloot van ons leven – de bevelhebber van onze zaak, ons project, onze onderneming. Onzekerheden, verlies, verlating, ongelukken en frustraties komen vroeger of later. Wat ons staande houdt, zelfverzekerd en doorgaand met vechten, is onze attitude.

In de Bijbel refereerde de apostel Paulus hiernaar, toen hij zijn attitude op bijzondere wijze uitdrukte: “We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet ten gronde.” 2 Korinthiers 4:8-9.

Later zou hij het belang bevestigen wat hij geleerd heeft over het belang van het hebben van de juiste houding, ongeacht de omstandigheden: “En ik weet wat het is om vernederd te worden, ik weet ook wat het is om overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben, als in gebrek te lijden.” (Filippenzen 4:12). Paulus’ vermogen om in te zien dat de juiste houding een belangrijke factor is in het tot stand komen van één van de levendige geloofsgemeenschappen uit de eerste eeuw Filippi.

Paulus en zijn vriend Silas gaven een krachtig getuigenis van het geloof die velen inspireerde. Maar deze had ook consequenties voor hen. De sociale impact van hun lessen had snel effect op illegale en onethische economische belangen. Conflicten ontstonden en die spoorden de autoriteiten aan tot actie. Na wreed te zijn behandeld en gegeseld, vonden Paul en Silas zichzelf terug in de gevangenis. Hun attitude is wat het vervolg vorm gaf.

Ook al hadden ze vele redenen om te klagen of zich verslagen te voelen, kozen ze een andere houding. Ze gingen bidden en God prijzen, ondanks de omstandigheden. Hun gebeden en houding hadden een maximale omvang op de schaal van Richter en veroorzaakte letterlijk een aardbeving in de gevangenis.  De gevangenisbewaarder besloot zichzelf van kant te maken, omdat hij de wrede Romeinse wet kende en er vanuit ging dat de gevangenen onder zijn hoede zouden ontsnappen. Paulus kwam ertussen en overtuigde de gevangenen ervan om niet te vluchten. Dit leidde ertoe dat de gevangenisbewaarder het geloof van Paulus en Silas omarmde.

We kunnen niet altijd onze omstandigheden kiezen maar wel onze attitude. Wat is onze attitude geweest in de omstandigheden van het leven? Wat is onze attitude geweest in de uitdagingen van onze onderneming? Zo aan het begin van het jaar, wat is je attitude tegenover de uitdagingen die je zeker zult tegenkomen? De attitude die je aanneemt zal het verschil maken!

GESPREKSVRAGEN

ls je iets begrijpt van luchtvaart, wat is je begrip van attitude? Heb je deze term ooit eerder gehoord? Wat begrijp je van het verschil tussen altitude en attitude?

Als we deze luchtvaart analogie betrekken op ons dagelijks leven, welk effect heeft onze attitude dan op hoe we reageren op alledaagse omstandigheden – in het bijzonder tegenslag?

Welke factoren hebben invloed op de attitude die we hebben? Is het mogelijk om onze attitude aan te passen op veranderende omstandigheden, zoals een piloot  de attitude van een vliegtuig moet aanpassen aan de vliegomstandigheden? Waarom wel of niet?

Hoe kan geloof – niet alleen in jezelf en onze mogelijkheden, maar ook in God en Zijn betrokkenheid in onze levens – effect hebben op onze attitude, als we de dag doormaken?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Psalm 23:1-6; Spreuken 3:5-6, 15:22, 16:3,9, 19:20, 20:24; Jeremia 29:11-13, 33:3

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 16 april 202