MANNA 962 TEVREDENHEID VINDEN IN EEN WERELD VAN ONTEVREDENHEID

MANNA 962

Tevredenheid vinden in een wereld van ontevredenheid

Decennia geleden, lang voordat internet en sociale media bestonden, werd een zeer rijke man geïnterviewd door een verslaggever. Tegen het einde van het interview keek de verslaggever naar de miljardair-industriemagnaat en vroeg brutaal: “Meneer, hoeveel is genoeg?” Met een lichte grijns reageerde de prominente zakenman door twee vingers iets uit elkaar te houden en te zeggen: “Nog een klein beetje meer.”

Dat lijkt het motto te zijn van onze materialistische tijd: ‘Nog een klein beetje meer.’ Of anders gezegd: te veel is nooit genoeg. Omdat we gewend zijn geraakt om nooit tevreden te zijn met wat we hebben.

Ik herinner me een professionele atleet die voor mijn favoriete team speelde. Laten we hem meneer H. noemen. Nadat hij het meest lucratieve contract in de geschiedenis van zijn sport had getekend, liep hij over van dankbaarheid voor de waardering van zijn team voor hem en zijn talenten. Een paar weken later werd een speler van een rivaliserend team beloond met een nog lucratiever contract. Plotseling was meneer H. niet langer blij of dankbaar en nu hij niet langer de bestbetaalde speler in zijn sport was, begon hij te klagen. Net als de rijke zakenman hierboven had hij meer nodig.

Dit is echter niet alleen een valkuil voor rijke mensen. Ik herinner me dat ik me in het begin van mijn eigen carrière opgewonden en dankbaar voelde als ik een loonsverhoging kreeg. Na een paar weken raakte ik echter gewend aan het nieuwe salaris en werd ik ongeduldig voor mijn volgende salarisverhoging. Zelfs als mijn baas had besloten om mijn salaris te verdrievoudigen, dan zou dat al snel niet genoeg hebben geleken.

Dus, hoe moeten we omgaan met deze zeer menselijke neiging? Moeten we ons erbij neerleggen dat we ons voortdurend ontevreden en misnoegd voelen? Bij het bestuderen van de Bijbel heb ik een heel andere benadering ontdekt zoals leren om tevredenheid te vinden in wat we hebben. Hieronder lees je nog een paar dingen die de Bijbel leert:

Het zal in feite nooit genoeg zijn. Koning Salomo van Israël, schrijver van het grootste deel van het boek Spreuken, verwierf onvoorstelbare rijkdom en toch begreep hij de valstrik van het willen van ‘nog een klein beetje meer’. Hij schreef: “Graf en verderf worden niet verzadigd, evenmin worden de ogen van de mens verzadigd.” (Spreuken 27:20)

Rijkdom is op zijn best tijdelijk. Er is een gezegde: ‘Zo gewonnen, zo geronnen’, en dat geldt zeker voor materiële rijkdom die net zo gemakkelijk kan worden verloren als het werd gewonnen. “Mat u niet af om rijk te worden, gebruik daarvoor uw inzicht niet. Laat u uw ogen erover vliegen, dan is het er niet meer, want het vliegt direct weg, als een arend die naar de hemel vliegt.” (Spreuken 23:4-5)

Een juiste manier van leven brengt een blijvende beloning met zich mee. Niet alles is voor geld te koop, inclusief innerlijke vreugde en een gevoel van voldoening over een goed geleefd leven. Tegelijkertijd kan te veel nadruk op rijkdom leiden tot ellende. “In het huis van een rechtvaardige is grote rijkdom, maar in het inkomen van een goddeloze is verval.” (Spreuken 15:6)

Leren tevreden te zijn in alle omstandigheden. De apostel Paulus had tijdens zijn leven zowel voorspoed als armoede ervaren. Hij schreef: “…ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer.” (Filippenzen 4:11). Tijdens het proces concludeerde Paulus: “Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. […] Want geldzucht is een wortel van alle kwaad…” (1 Timotheüs 6:6,7,10)

GESPREKSVRAGEN

Hoe zou jij de vraag beantwoorden ‘Hoeveel is genoeg’?

Als je jezelf zou moeten beoordelen op een ‘tevredenheidsschaal’ van 1 tot 10 (1 is laag en 10 is hoog), wat voor score zou je jezelf dan geven? Leg je antwoord uit.

Wat zijn enkele obstakels voor het vinden en behouden van een gevoel van tevredenheid in de wereld van vandaag? Welke factoren (als die er zijn) op je werkplek verleiden jou om altijd naar meer te streven?

Wat betekent ‘godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst’ voor jou? Hoe zou jij ‘godsvrucht’ definiëren en wat heeft dat in vredesnaam te maken met het bereiken van tevredenheid in het leven?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Spreuken 11:28, 13:11, 15:16, 18:11, 22:7; Filippenzen 4:10-13; 1 Timoteüs 6:6-10.

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 23 april 2022