Manna 963: In 5 stappen van een noodlijdend naar een bloeiend bedrijf

MANNA 963:

In 5 stappen van een noodlijdend naar een bloeiend bedrijf

In mijn bank- en consult carrière heb ik veel noodlijdende bedrijven geholpen om winstgevend te worden. De laatste tijd zijn veel bedrijven op de fles gegaan en nog veel meer bedrijven zetten alle zeilen bij om het hoofd boven water te houden. Ik zou graag vijf stappen willen noemen die kunnen helpen om je bedrijf een goede financiële basis te geven waardoor het steeds meer tot bloei kan komen.

  1. Wees op de hoogte van de toestand van je kudde. Je dient te weten wat de werkelijke marktwaarde van je bedrijfsmiddelen is, een goed overzicht te hebben van al je financiële verplichtingen en schulden en inzicht te hebben in je huidige cashflow, alsmede in de kosten en opbrengsten van de afgelopen maand. Spreuken 27:23 zegt ons: “Zorg ervoor dat u uw schapen goed kent, richt uw hart op de kudden.” Dit is duidelijk toepasbaar op het welzijn van je mensen, want zij zijn het belangrijkste bedrijfsmiddel dat je hebt. Toch zijn je financiën net zo belangrijk. Als je geen nauwkeurige financiële informatie hebt, moet je onmiddellijk een goede boekhouder gaan zoeken! Zonder goede financiële informatie zijn je kansen om te overleven gering.

  1. Zorg voor liquiditeit. Noodlijdende bedrijven zitten altijd krap bij kas. Veel bedrijven hebben activa die niet of nauwelijks iets opleveren. Laat me twee manieren noemen waarop je je liquiditeit kunt vergroten. Ten eerste hebben veel bedrijven ongebruikte voorraden en machines, of vorderingen die in geld kunnen worden omgezet. Ten tweede: beperk het maken van onnodige kosten. In Exodus 4:2 zegt God tegen Mozes: “Wat hebt u daar in uw hand? Hij zei: Een staf.” God gebruikte een niet-productieve bezitting van Mozes – zijn staf – om een productief instrument te worden dat de farao, de koning van Egypte, versteld deed staan. Wat bezit jij dat God kan gebruiken om in jouw bedrijf voor een broodnodige kasgeldinjectie te zorgen?

  1. Maak een realistisch toekomstplan. Zonder financieel plan zal je doorgaan met verspillende gewoontes of je verkoopdoelen blijven missen. Als je bedrijf het moeilijk heeft, probeer dan je schuldeisers zover te krijgen dat ze met je samen willen werken en naar een alternatief betaalplan willen zoeken, zodat jouw bedrijf in de vaart kan blijven. Op zijn beurt vraagt dit van jou dat jij een realistisch plan maakt voor je bedrijf. Spreuken 21:5 leert ons: “De plannen van wie vlijtig is, leiden alleen tot overschot, maar al wie zich overhaast, komt slechts tot gebrek.” Je plan moet een voorzichtige inschatting zijn op grond van je huidige verkoopcijfers. Als je het patroon van je uitgaven en de terugbetaling van je schulden baseert op realistische verkoopcijfers, heb je een kans dat je je doelen bereikt.

  1. Communicatie. Toen ik voor een onder toezicht gestelde bank werkte en daar onbetaalde en achterlopende leningen moest innen, leerde ik waardering te hebben voor mensen die open met me communiceerden. Uit schaamte en onzekerheid weigeren de meeste mensen om met hun schuldeisers over hun problemen te praten. Dit helpt niet, maar belemmert juist de kans op succes. Als iemand eerlijk met mij communiceert, kan ik hem helpen door samen een betalingsplan te maken. Maar als iemand mij ontwijkt, wordt mijn opstelling meestal snel harder. Zoals Efeze 4:25 zegt: “Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar.” Als je in zwaar weer zit met je bedrijf, gooi dan je trots overboord en ga eerlijk het gesprek met je schuldeisers aan.

  1. Richt je op je klanten. Sinds de coronapandemie hebben verschillende restaurants die ik heb bezocht hun service naar de klant toe opnieuw uitgevonden. Zij hebben door dat hun voortbestaan afhankelijk is van het aantrekken en binnenhouden van blije klanten. Wanneer een bedrijf moet worstelen om het hoofd boven water te houden, zijn er zo veel dringende zaken dat al snel vergeten wordt waarom het bedrijf ooit begonnen is: om aan de behoeften van de klant te voldoen. Zoals Romeinen 15:2 zegt: “Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw.” Om te overleven moet je de bovenstaande stappen nemen, maar op de een of andere manier zal je ook nog de tijd en de energie moeten vinden om je klanten tevreden te stellen.

GESPREKSVRAGEN

Hoe zou jij op dit moment de stabiliteit van je bedrijf of organisatie beoordelen? Bloeit je bedrijf of is het hard werken om het hoofd boven water te houden? Welke invloed hebben de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen gehad?

Is liquiditeit een probleem voor jouw bedrijf – of is het dat in het verleden geweest? Welke bedrijfsmiddelen heb je misschien beschikbaar die indien nodig verkocht kunnen worden, om in kasgeld te worden omgezet voor direct of toekomstig gebruik?

De meeste mensen werken het liefst vanuit een optimistisch “best-case-scenario”-perspectief. In moeilijke tijden is het echter beter om realistische of zelfs voorzichtige inschattingen te maken. Hoe moet je te werk gaan om een realistische toekomstvoorspelling te doen?

Waarom wordt service volgens jou vaak als eerste vergeten, wanneer een bedrijf in moeilijkheden raakt? Hoe kan die valkuil vermeden worden? Welke positieve resultaten kan het hebben als het belang van de klant altijd voorop blijft staan?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Spreuken 11:14,24-25, 12:1,15, 14:4, 15:22,32, 16:20, 18:15, 19:20, 22:3, 28:20

Verzonden door CCA Nederland op 29 april 2022