MANNA 964: Dat geldt voor jou, maar niet voor mij

MANNA 964 Dat geldt voor jou, maar niet voor mij.”

Is dit waar?

Veel mensen beschouwen de waarheid als een optionele bron, net zoals het bepalen welke fruitsoort of ingeblikte gerechten ze bij de supermarkt moeten kopen. Het is een kwestie van persoonlijke keuze, tenminste, dat zegt men.

“Dat geldt voor jou, maar niet voor mij.” Ik stond versteld toen ik hoorde hoe een piloot van een commercieel bedrijf dit zei. Hij leek erin te geloven dat waarheid subjectief was en gebaseerd was op wat goed voelt voor iemand. Ik vroeg me af hoe een ervaren piloot iets dergelijks kon zeggen, terwijl hij wist dat zijn leven, evenals de levens van zijn passagiers, afhankelijk was van zijn vermogen om de juiste beslissingen te nemen op basis van de absolute waarheid.

Als het bijvoorbeeld gaat over de manier waarop hij omgaat met een noodsituatie in de lucht of vliegt op instrumenten bij een landing bij slecht weer, is er echt geen ruimte voor argumenten. De waarheid onder dergelijke omstandigheden is niet een kwestie van de beste optie kiezen. En toch heb ik gemerkt dat hij niet de enige is die zo denkt. We leven in een wereld waar het merendeel van de mensen gelooft dat er geen absolute waarheid bestaat en dat alles betrekkelijk is.

Jaren geleden zei mijn vriend kolonel Nimrod McNair: “Fritz, de principes van zakendoen die Harvard Graduate School of Business leert en die ook daadwerkelijk effectief zijn, zijn gebaseerd op de Bijbel.” En vervolgens legde hij uit dat dat niet noodzakelijkerwijs betekent dat de professor van de Harvard Graduate School dat ook wist. Hij merkte ook op dat zij vaak spraken over veel principes die niet werkten. En toch zei hij: “De waarheid is de waarheid, waar je die ook vindt,” en dat wanneer een persoon deze principes toepaste, hij een bepaalde uitkomst mocht verwachten.

Ik ben die woorden van mijn vriend nooit vergeten, en door de jaren heen heb ik zijn aanname getest. Ik heb dertig jaar lang voor een bedrijf gewerkt waarvan ik dacht dat het gezegend was met een goede directie. Maar na verloop van tijd realiseerde ik me dat hun succes kon worden toegewezen aan de manier waarop zij werkten volgens drie basisprincipes: maak geen schulden, zorg goed voor je medewerkers en management en zorg goed voor je klanten. Of ze het nu weten of niet, al deze drie principes zijn vast verankerd in het Bijbelse onderricht. Helaas veranderde de laatste CEO voor ik met pensioen ging de koers van het bedrijf. Terwijl hij deze principes systematisch schrapte, daalde de winst van het bedrijf wat er uiteindelijk toe leidde dat het bedrijf failliet ging.

Het was heel verhelderend om leiderschap op allerlei niveaus te observeren. Of het nu ging om een echtgenoot en vader die leiding gaf aan zijn eigen gezin of een directielid of CEO die een groot bedrijf of persoon die een land leidde. Toen degenen die ik had geobserveerd, deze principes in de praktijk gingen brachten, bereikten ze een zeker niveau van succes. Daarbij maakte het geen verschil wat hun persoonlijke geloof was en wat zij vonden van religieus geloven. Ook hier gold wat mijn vriend Nimrod zei: “De waarheid is de waarheid, waar je die ook vindt.”

Ik moet toegeven dat de meeste gevallen waar ik mislukkingen of rouw ervaren heb, kunnen worden toegewezen aan het overtreden van principes en leefregels die duidelijk in de Bijbel staan, of aan teksten uit de Bijbel ontleend kunnen worden.

Toen Pontius Pilates, de gouverneur van Judea, Jezus van Nazaret vroeg of Hij een koning was, antwoordde Jezus: “U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen Hem: “Wat is waarheid” (Johannes 18:37-38). Tegenwoordig zijn er nog steeds mensen die deze zelfde onhandige vraag blijven stellen.

Bedenk eens hoe belangrijk die vraag is: bestaat er een absolute waarheid? Als we bepalen of iets wel of niet waarachtig is, wat is dan ons referentiekader? In een andere situatie zei Jezus: “Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:31-32). Zijn Jezus en de Bijbel jouw waarheidsbron?

William “Fritz” Klumpp diende als piloot bij de marine van de VS en heeft diverse vluchten gemaakt tijdens de Vietnam-oorlog. Hij is een voormalig commercieel piloot, vastgoedmanager en voormalig Executive Director van CBMC,

GESPREKSVRAGEN

Wat is waarheid? Hoe zou jij het definiëren, vooral als het gaat over wat jij hebt ervaren en in je werk in de praktijk hebt gebracht?

Wat is jouw perspectief in de discussie over “relatieve waarheid” en absolute waarheid? Heeft wat je gelezen hebt in deze eMeal jouw denken uitgedaagd? Licht je antwoord toe.

Als je een belangrijke beslissing moet maken, gebaseerd op de waarheid, op welke bron of bronnen vertrouw jij dan? Zijn er gelegenheden geweest dat je dacht of zei: “Misschien geldt dat wel voor jou, maar zeker niet voor mij”? Zo ja, vertel wat de omstandigheden waren.

Welke principes zijn voor jou het belangrijkst of nuttigst, gebaseerd op de manier waarop jij je gedraagt op je werkplek, of hoe je je bedrijf leidt? Welke correlatie zie jij tussen waarheid en wijsheid?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Psalm 25:5-5; Spreuken 1:7, 2:6, 3:13-15, 15:33, 16:16; Zacharias 8:16-17; Johannes 8:31-32,16:13

Verzonden door CCA Nederland op vrijdag 6 mei 2022