MANNA 965 DE MOEILIJKE TAAK VAN HET WAAKZAAM WACHTEN

MANNA 965 De moeilijke taak van het waakzaam wachten

Sinds enkele jaren word ik behandeld voor prostaatkanker. Het is bijna een jaar geleden sinds mijn tweede licht invasieve procedure om de ziekte te verwijderen die in dat ene kleine kliertje blijft hangen. Tot nu toe heb ik ervoor gekozen om het niet operatief te laten verwijderen. En gelukkig heb ik tijdens het hele proces geen pijn ervaren.

Onlangs had ik een videoconsult met mijn uroloog om de haalbaarheid van een tweede behandeling te bespreken om de kleine hoeveelheid resterende kanker te verwijderen. Zijn aanbeveling was om nog een half jaar te ‘kijken en te wachten’. Dus ik heb zijn advies opgevolgd en wacht op de resultaten van mijn scan om mijn voortgang te evalueren.

Aangezien ik al een tijdje met deze zieket te maken heb, is het redelijk om nog wat langer te wachten op mijn volgende behandeling. Ik heb geaccepteerd wat ik de ‘zware taak van waakzaam wachten’ noem. Toen ik voor het eerst de diagnose kreeg, onderzocht ik alle beschikbare alternatieven. Prostaatkanker is zelden agressief en groeit meestal langzaam; statistisch gezien sterven tegenwoordig maar heel weinig mannen aan prostaatkanker.

Mijn houding ten opzichte van deze ellende is gericht op mijn geloof in de Heer. Mijn christelijke reis is gevuld met vele beproevingen, evenals vele zegeningen. En als volgeling van Jezus ben ik gaan begrijpen dat er vele momenten zijn om ‘toe te kijken en te wachten’ op de Heer. Bij het bestuderen van de Bijbel ben ik dit concept van kijken en wachten heel vaak tegengekomen.

Koning David schreef in Psalm 27:13-14: “Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heere, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de Heere”. Een uitstekend advies van de man die bekend stond als ‘een man naar Gods eigen hart’.

We hebben allemaal de afgelopen jaren te maken gehad met angstige momenten. Ze bevatten misschien geen serieuze diagnose, maar de pandemie, de onzekere economie en de steeds veranderende werkomgeving hebben voor de meesten van ons ongekende veranderingen teweeggebracht. Vanuit zakelijk oogpunt kan ik me geen uitdagendere tijd herinneren om de kost te verdienen. Ik heb dus geleerd om harder en slimmer te werken.

In de verzekeringsbranche is mijn voorkeur altijd geweest om klanten face-to-face te ontmoeten. Dat is echter moeilijk geworden door gezondheidsbeperkingen. Ik heb ernaar gestreefd om nog beter in te spelen op de behoeften en voorkeuren van mijn klant. Door de pandemie is het echter moeilijk geworden om goed met mijn klanten  te communiceren omdat hun leven ook complexer en uitdagender is geworden.

Hier is mijn ‘geheim’ om waakzaam te wachten tijdens deze moeilijke tijden. Ten eerste moeten we een sterk en consistent gebedsleven ontwikkelen en onderhouden. Volgelingen van Christus moeten begrijpen hoe belangrijk het is om elke ochtend de wapenrusting van God aan te trekken. Zoals de apostel Paulus aanspoort in Efeziërs 6:10-11,  “Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkt van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

Paulus vervolgt in Efeziërs 6:18: “Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen”.  Ja, mijn gebeden zijn niet alleen voor mijn persoonlijke behoeften, maar ook voor de vele mensen die God op mijn pad heeft gezet – evenals anderen die ik nauwelijks ken die ijverig werken voor onze Heer en degenen die Hij op hun pad zet. Op deze manier streef ik ernaar om mijn deel te doen als een levendig lid van het gezin van God!

GESPREKSVRAGEN

Heb je ooit een situatie meegemaakt – misschien een gezondheidsprobleem of een financiële crisis – die veel wachten vereiste voordat het kon worden opgelost? Zo ja, hoe heb je gereageerd?

Hoe zie jij de term ‘waakzaam wachten’? Wat zijn enkele van de voordelen en de moeilijkheden om dit te moeten doen?

Wat zijn enkele van de uitdagingen die je het afgelopen jaar bent tegengekomen, of het nu gaat om de aanhoudende COVID-pandemie of omstandigheden die daar totaal niets mee te maken hebben? Ben je geneigd geweest  proberen de situatie snel op te lossen of ben je ontvankelijk geweest voor een ‘kijk en wacht’ – benadering? Leg je antwoord uit.

Wanneer je obstakels en verschillende soorten tegenspoed tegenkomt, welke rol – als dat er al is – speelt je geloof een rol in jouw houding t.o.v. deze omstandigheden?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Psalm 130:5-6; Lukas 12:35-37; Efeze 6:13-17; Fillip 4:6-7; 1 Petrus 5:6-9

Tekst: Jim Langley | Vertaling:  Els Clements |  Redactie CBMC: Marloes van Iterson

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 14 mei 2022