Manna 970 Een bedrijf starten op Gods manier deel 2

MANNA 970  Een bedrijf starten op Gods manier – deel 2

(Noot van de redactie: Dit is het tweede deel van twee eMeals over hoe je op Gods manier een bedrijf opstart, door je je te laten leiden door Bijbelse principes)

Vorige week hebben we drie Bijbelse principes voor het opstarten van een bedrijf bekeken. In deze eMeal onderzoeken we er nog drie. Het vierde beginsel dat ik op zou willen voeren is: “Wat heb jij klanten te bieden dat niemand anders biedt?”

Een vriend beschreef me hoe hij aankeek tegen zijn bedrijf in pensioenplannen voor christelijke organisaties. Het bedrijf heeft zich erop toegelegd om voor de klanten investeringsmogelijkheden te ontwikkelen die niet in strijd zijn met Bijbelse waarden. Een product dat veel bedrijven nodig hebben heeft hij uitgebreid met Bijbels verantwoorde investeringsmogelijkheden, iets waaraan veel christenen de voorkeur geven.

Romeinen 12:6 leert ons: “En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven.” Net zoals God jou unieke gaven heeft gegeven, zo heeft Hij ook voor jouw bedrijf Zijn unieke plan. Bepaal voor jezelf wat die gaven zijn en gebruik ze om te kijken hoe je met jouw bedrijf een plek op de markt zou kunnen veroveren.

In mijn carrière als bankier heb ik met honderden ondernemers gesproken. Als ik vroeg hoeveel ze nodig hadden om hun nieuwe bedrijf op te zetten, was het niet ongewoon dat ik te horen kreeg: “Hoeveel kan ik krijgen?” Meestal betekende dat dat ze óf totaal geen plan hadden óf niet de nodige tijd hadden genomen om een volledig businessplan uit te werken.

Kent daarentegen was heel anders. Hij wist precies hoeveel het hem ging kosten om zijn fabriekje op te zetten, wanneer hij personeel ging aannemen en hoeveel hij wilde lenen. Zijn plan gaf mij als zijn geldverstrekker het vertrouwen dat hij succesvol zou zijn – en zo gebeurde het ook.

Spreuken 21:5 zegt: “De plannen van wie vlijtig is, leiden alleen tot overschot, maar al wie zich overhaast, komt slechts tot gebrek.” Dit brengt ons bij beginsel nummer 5: als je met een nieuw bedrijf begint, ontwikkel dan een plan dat antwoord geeft op de vraag: “Hoe ga je jouw idee uitzetten,  uitbouwen, er mensen bij zoeken en het draaiende houden?”

Ik heb ervaren dat voor veel ambitieuze ondernemers geduld niet echt een deugd lijkt te zijn. Als ze eenmaal een idee hebben voor een nieuw bedrijf, willen ze vaak vandaag al beginnen, ook al hebben ze niet eens nagedacht over het optimale moment om te starten en hebben ze nog niet de nodige financiering geregeld om rendabel te kunnen worden.

Soms geeft God ons van tevoren een idee, zodat we kunnen sparen en ons voor kunnen bereiden op de toekomstige start. Wanneer we proberen dit proces te verkorten, resulteert dat meestal in een te krappe lening of een mindere locatie voor ons bedrijf. Klaagliederen 3:25 zegt ons hoe wijs het is om geduldig op God wachten, zowel op Zijn perfecte timing als op Zijn zorg voor wat je nodig hebt. Daar staat: “Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt.”

Wanneer je met een nieuw bedrijf begint, volg dan ook beginsel nummer 6 op, door antwoord te kunnen geven op de volgende vraag: “Wanneer en waar gaat dit plaatsvinden?” Pas op dat je God niet voor de voeten loopt. Daarmee kun je een belangrijk risico vermijden, voor jezelf en voor de start van je bedrijf.

GESPREKSVRAGEN

Als je je eigen bedrijf moet beoordelen – of het idee voor een nieuw bedrijf waar je mee rondloopt – wat heb jij klanten dan te bieden dat niemand anders hen biedt?

Het percentage nieuwe bedrijven dat het niet redt, meestal binnen de eerste twee jaar, is enorm. In welke mate zou dit kunnen liggen aan het ontbreken van een goed plan voor het uitzetten, uitbouwen, bemensen en draaiende houden van het bedrijf?

Vind je het werkelijk belangrijk om zorgvuldig na te denken over het tijdschema voor een nieuw bedrijf, om serieus na te denken over wanneer het moet starten – en waar dit plaats moet vinden? Welke valkuilen kunnen er ontstaan als je dit nalaat?

Welk verschil zou het volgens jou maken als getalenteerde ondernemers vóór het lanceren van hun nieuwe bedrijf eerst biddend zouden nadenken over Gods wil ten aanzien van hun plannen? Licht je antwoord toe.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp:

Spreuken 11:14, 15:22, 19:20, 20:18, 24:3-6; Mattheüs 6:25-34; Lucas 14:28-33

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 25 juni 2022MANNA 970