MANNA 971: Niemand is zo slim als wij allemaal samen

MANNA 971 Niemand is zo slim als wij allemaal samen

 In de jaren dat ik werkte als uitgever van een tijdschrift ging een aantal van mijn favoriete films erover hoe je je creatieve team op één lijn krijgt om de titels en het grafische ontwerp van de volgende editie te bepalen. Ik was een auteur met een goed gevoel voor visuele presentatie en ging naar deze sessies met mijn eigen ideeën. Maar elke keer was ik verbaasd over onze creatieve synergie als ik zo’n sessie verliet

Een collega zei het als volgt: “Niemand van ons is zo slim als wij allemaal samen”, omdat we allemaal onze eigen sterke kanten en expertisegebieden hebben. Alleen zijn we misschien in staat wat goede dingen te bereiken, maar als we verschillende mensen bij elkaar zet die allemaal hun eigen vaardigheden willen inzetten, kunnen we goed werk veranderen in een meesterstuk.

 

Denk maar eens aan een symfonieorkest. Je hebt een verzameling snaarinstrumenten, houtblazers, koperblazers en percussie. En binnen elk van deze groepen heb je specifieke instrumenten. In de slagwerksectie heb je bijvoorbeeld snaretrommels, bastrommels, pauken, cymbalen, bellen en gongs. Elk is ontworpen om specifieke geluiden te maken die, wanneer ze in een letterlijk concert met alle andere instrumenten worden bespeeld, een prachtig muziekstuk kunnen bieden.

 

Ditzelfde geldt ook in de sportwereld. Atleten hebben een verschillende bouw en beschikken over diverse vaardigheden die allemaal een taak spelen in het gezamenlijk najagen van de overwinning Deze overwinning zou onmogelijk zijn als een of meer van de teamleden zijn taken niet zou uitvoeren.

 

Dit zien ook we elke dag weer in de zakelijke en professionele wereld: bedrijven die uitblinken wanneer de juiste mensen op de juiste plaats worden geplaatst om de juiste verantwoordelijkheden te dragen. Geen gebruik maken van unieke capaciteiten door deze op elkaar af te stemmen voor maximale prestaties kan leiden tot zakelijke mislukkingen en zelfs faillissement. Ik waardeer wat de Bijbel ons leert over mensen die in harmonie samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

 

Samenwerken zorgt voor meer sterkte. Het is een bekend verschijnsel dat één werkpaard een bepaald gewicht kan trekken, maar dat twee paarden dat gewicht meerdere malen kunnen trekken als ze samenwerken. “Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben zij warmte, maar hoe moet één alleen warm worden? En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.” (Prediker 4:9-12).

 

Samenwerken versterkt onze vaardigheden. We kunnen ons allemaal verbeteren, en als we samenwerken kunnen we elkaar helpen blinde vlekken in beeld te krijgen, zwaktes te identificeren en elkaars sterktes aan te vullen. “IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste” (Spreuken 27:17).

 

Samenwerken biedt de benodigde steun. Uitdagingen en tegenspoed kunnen zelfs de meest vastbesloten mensen ontmoedigen of ontgoochelen. Als we samenwerken, kunnen we wederzijdse bemoediging en steun bieden. “Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde” (Hebreeën 3:13). “Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen” (Hebreeën 10:25).

 

GESPREKSVRAGEN

 

Heb je ooit als onderdeel van een groep aan een project gewerkt en heb je daar door samen te werken een resultaat gerealiseerd dat al je dromen ver te boven ging? Zo ja, hoe was dat? Hoe voelde het?

 

Hoe leg jij de volgende stelling uit: “Niemand van ons is zo slim als wij allemaal samen”? Vind jij dat dit principe veel nadruk ontvangt als je uitgaat van wat je hebt gezien in een werkplaatsopstelling? Waarom of waarom niet?

 

Wat zijn de nadelen als je erop staat alleen te werken, zelfs als iemand bijzonder begaafd en ervaren is in wat hij doet?

 

Is er iemand in je buurt die dient vanuit een capaciteit die kan worden beschreven als “ijzer scherpt ijzer”? Zo ja, hoe is dat? Wat zijn volgens jou problemen die kunnen ontstaan als we geen werkrelatie hebben waarbinnen we elkaar kunnen scherpen?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

 

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp:

Numeri 11:10-17; Prediker 4:8; Markus 6:7; Lucas 9:1-6, 10:1-2

 

Verzonden door CCA-Nederland op 2 juli 2022