MANNA 972: Het bewust ontwikkelen van onderscheidingsvermogen

MANNA 972 Het bewust ontwikkelen van onderscheidingsvermogen

Onderscheidingsvermogen: het wordt gedefinieerd als het aangeboren vermogen om de morele en praktische gevolgen van onze beslissingen te herkennen. Onderscheidingsvermogen is ook een eigenschap die in de zaken- en professionele wereld van vandaag zelden voorkomen. In deze tijden, waarin we overal waar we kijken bewijzen van moreel verval lijken te zien, zou het verstandig zijn na te denken over manieren om bewust onderscheidingsvermogen te ontwikkelen.

Om te beginnen is een voor de hand liggende plek ons eigen leven. Als we eenmaal geleerd hebben om voor onszelf meer kritisch te zijn, zullen anderen hopelijk vragen wat zij kunnen doen om te groeien in hun onderscheidingsvermogen. Zij zullen inzien dat daarvoor eigenschappen als wijsheid, kennis, inzicht, waarneming en begrip moeten worden ontwikkeld. We hebben heel veel onderscheidend vermogen nodig om de vele morele en ethische voor velerlei uitleg vatbare kwesties van onze huidige wereld het hoofd te bieden.

Hoe kunnen we leren meer om aan meer onderscheidingsvermogen en wijsheid te komen? Je zou een mooi begin kunnen maken met Psalm 111:10. Daarin staat: “De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht; Zijn lof houdt voor eeuwig stand”. Wat opvalt is dat de psalmist verwijst naar het “begin van wijsheid” in plaats van het hebben van volledige wijsheid. Ik geloof dat dit betekent dat we er bewust naar moeten streven om te proberen met wijsheid te leven. Het is waar dat sommige mensen zonder enige geestelijke overtuiging ook wel enige vorm van onderscheidingsvermogen vertonen, maar God is Degene die onderscheidingsvermogen belooft aan hen die er doelbewust naar streven.

Als christelijk zakenman ben ik in de afgelopen 37 jaar vaak getuige geweest van de waarde van dat onderscheidend vermogen, maar ook van wat er gebeurt als het mensen daaraan ontbreekt. Ik kan me tijden heugen waarin het mij aan Bijbels inzicht ontbrak, maar ik heb geleerd van mijn fouten en onverstandige keuzes. Gelukkig zijn de gevolgen van de meeste van mijn foute besluiten minimaal geweest. God heeft opmerkelijk veel geduld getoond terwijl ik probeerde om van mijn fouten te leren – zowel van mijn eigen fouten als van de fouten die ik anderen heb zien maken. Het leven is een eindeloos leerproces.

Hebreeën 5:11-14 gaat over dit leerproces: “Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goede en kwaad”.

Helaas lijken veel volgelingen van Jezus Christus niet veel verlangen of inzet te tonen om te willen groeien in onderscheidend vermogen. Toch twijfel ik er niet aan dat God wil dat al Zijn mensen een wonderbaarlijk onderscheidingsvermogen hebben. Stel je eens voor hoe anders de dingen zouden zijn als we morele en ethische beslissingen met Bijbels inzicht zouden benaderen.

Wat is een eerste stap om iemand te worden met een groot onderscheidingsvermogen? Denk eens aan het advies van Jakobus, toen hij de leden van de vroege kerk vermaande. In Jakobus 1:5 zegt hij: “Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.”

In een wereld waarin het bestaan van de absolute waarheid steeds meer in twijfel wordt getrokken, waarin goed en kwaad als uitwisselbaar worden beschouwd, afhankelijk van de omstandigheden, is de behoefte aan Bijbels onderscheidend vermogen nog nooit zo groot geweest. Mogen wij allen deze discussie serieus nemen – voor het welzijn van de mensheid en voor Gods glorie!

GESPREKSVRAGEN

Hoe zou jij “onderscheidend vermogen” definiëren?

Ben je het eens met de bewering dat onderscheidingsvermogen – Bijbels onderscheidend vermogen – vandaag aan de dag over het algemeen ontbreekt in de hedendaagse wereld, maar hard nodig is? Waarom wel of waarom niet?

Wat zou, vanuit jouw ervaring, een voorbeeld kunnen zijn van een situatie of omstandigheid waar veel onderscheidend vermogen nodig is om tot een juiste beslissing te komen, één die het beste zou zijn voor alle betrokkenen?

Waarom wordt vandaag de dag het onderscheidingsvermogen niet meer zo benadrukt en gewaardeerd op de werkplek? Wat zijn factoren die de ontwikkeling en het gebruik van volmaakt onderscheidingsvermogen en wijsheid kunnen tegenwerken?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp:Spreuken 1:1-6; Efeziërs 1:15-17; Filippenzen 1:9-11; Jakobus 1:5-8, 3:17-18

Verzonden door CCA Nederland op vrijdag 8 juli 2022

MANNA 972: