MANNA 973: Het nastreven van R.A.R.E. leadership op de werkplek.

MANNA 973: Het nastreven van ‘R.A.R.E leadership’ op de werkplek

In hun boek, Rare Leadership in the Workplace (Schaars leiderschap op de werkplek), gebruiken de auteurs Marcus Warner en Jim Wilder RARE (schaars) als een acroniem voor hoe men een volwassen leider wordt. De eerste R staat voor “Remain Relational. (blijf relationeel)” Ik zou deze principes graag willen onderzoeken vanuit mijn eigen ervaring en roeping.

Toen ik in de accountancy werkzaam was, was er een manager van mening dat ik haar autoriteit had ondermijnd. In plaats van me persoonlijk op de juiste wijze te corrigeren, werd ik haar kantoor binnengeroepen zodat zij mij samen met een partner mij konden kleineren en vernederen. Als zij relationeel was gebleven, zou ik mijn les hebben geleerd en mijn daden gecorrigeerd. Maar doordat ik me vernederd en boos voelde, nam ik meteen ontslag.

De Bijbel spreekt hierover. Efeze 4:32 vertelt ons, “Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus U vergeven heeft”. Als problemen zich aandienen op het werk, kunnen zij als taken worden afgehandeld, of je kunt relationeel blijven en het probleem oplossen zonder de relatie te beschadigen.

De A in “RARE Leadership (schaars leiderschap)” staat voor “Act Like Yourself. (Doe zoals je bent)” Een voormalige baas van mij liet deze eigenschap zien toen een klant een van onze bankmedewerkers verbaal ging aanvallen. Mijn baas kwam tussen beiden, confronteerde de klant, en toen het geschil escaleerde gaf hij de klant een cheque voor het totaalbedrag van zijn banksaldo en sloot zijn bankrekening. Mijn baas handelde zoals hij was, als een volwassene in de ruimte.

Jezus riep uit, “He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free” (Lucas 4:18). Sterke, volwassen leiders handelen zoals volwassenen. Zij zijn niet snel te manipuleren en ze zijn beschermers, geen roofdieren.

De tweede R in “RARE Leadership (Schaars leiderschap)” staat voor “Return to Joy. (terugkeren naar blijdschap)” Jaren geleden vroeg ik een medewerker hoe het met haar ging. Ook al antwoordde ze “goed”, kon ik zien dat het niet goed met haar ging. – het was duidelijk dat ze ergens last van had. Ik keek haar recht aan en vroeg: “Hoe gaat het echt met je?” De tranen kwamen toen ze begon met het delen van haar angsten en zorgen.  Later zei ze dat deze simpele daad haar had geholpen om terug te keren naar blijdschap, zelfs als haar omstandigheden nog steeds moeilijk waren.

We vinden dit principe uitgelegd in Spreuken 15:23, “Een man heeft blijdschap in het antwoord van zijn mond, en hoe goed is een woord op zijn tijd!” Als volwassen leiders is het belangrijk dat we groeien in een bewustwording van diegenen in onze omgeving die leven in angst en wanhopig vreugde nodig hebben.

De E in “RARE Leadership (schaars leiderschap)” staat voor “Endure Hardship Well (doorsta tegenslag goed)”. James Parker werd directeur van Southwest Airlines, slechts enkele maanden voor 9/11, de terroristische aanval op de Verenigde Staten op 11 September 2001. De meeste luchtvaartmaatschappijen reageerden meteen door personeel te laten afvloeien en uitgaven te reduceren. Parker, daarentegen, liet geen personeel afvloeien, noch verlaagde hij hun salaris. Daarentegen gaf hij kalm en vastberaden leiding aan zijn team. Hij bewees daarmee dat Southwest het team waardevoller vond dan het financiële dieptepunt.

Grote leiders worden niet herkend op hoogtijdagen. In tegendeel, ze worden groots, omdat ze door moeilijkheden heen zijn gegaan. Zoals Hebreeën 10:36 ons aanspoort, “Want U heeft volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen.”

Gebaseerd op de principes hierboven, beschouw jij jezelf al seen RARE leider (schaarse leider)?

GESPREKSVRAGEN

Omdat de “eMeal” in verschillende talen beschikbaar is, zal het acronym “RARE Leadership” niet in elke taal goed vertaald kunnen worden. Maar het punt is, deze vier principes zijn niet zo gebruikelijk als ze zouden moeten zijn in het bedrijfsleven. Welke van deze principes lijkt jou het zeldzaam?

Wat denk jij wat maakt dat een goede leider relationeel kan blijven? Kun je een voorbeeld geven van iemand die daar succesvol in is? Zo ja, beschrijf dan deze persoon. Hoe effectief ben jij in het relationeel blijven?

Het principe “Return to Joy (keer terug naar vreugde)” betekent niet noodzakelijkerwijs dat je in staat bent om mensen zich blij te laten voelen over hun omstandigheden, in het bijzonder als deze onopgelost  blijven. Maar er wordt gesuggereerd dat zij nog steeds vreugde kunnen ervaren. Wat is denk je het verschil tussen vreugde en blijdschap?

Hoe zou je “volharding” definiëren? Hoe kan deze kwaliteit, in het bijzonder in een tijd van beproeving en moeilijkheden, de effectiviteit en de geloofwaardigheid vergroten?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp

 Galaten 5:13-14; Filippenzen 2:3-4, 4:6-7; 1 Thessalonisenzen 5:16-18; Romeinen 5:3-5; Jakobus 1:2-4

Verzonden door CCA Nederland op vrijdag 29 juli 2022