Manna 975: De waarde van vertrouwen op de werkvloer.

MANNA 975:De waarde van vertrouwen op de werkvloer

Tijdens mijn carrière als International Banker en vervolgens als Chief Financial Officer van eeninternationaal productiebedrijf heb ik geleerd dat karakter om vele redenen belangrijk is. In feite kan een karakter dat bestaat uit betrouwbaarheid, eerlijkheid en liefde voor de naaste op het werk de belangrijkste succesfactoren in iemands carrière zijn.

Ooit werd ik als CFO gevraagd om een reeks financiële documenten te ondertekenen waarvan ik wist dat ze incorrect waren. Toen ik dat weigerde, lieten de president en de eigenaar weten dat mijn ontslag zou volgen. Ik zei hem dat ik het niet kon ondertekenen en zei hem vrijmoedig en nederig dat hij het ook niet moest ondertekenen. Ik heb hem laten weten dat banken een speciale wettelijke bescherming genieten en dat hij gevangenisstraf kan krijgen als hij tekent om te bevestigen dat de cijfers juist zijn.

Zo had hij nooit over de gevolgen nagedacht. Normaal gesproken voelde hij zich op zijn gemak om klanten en leveranciers dingen te vertellen die handig waren, maar niet waar. Maar dit was een juridisch document en hij luisterde naar me. Later bedankte hij mij voor dit advies en deze interactie leidde tot  meer open en eerlijke discussies tussen ons over de financiële positie en waardering van het bedrijf. Hij had geleerd dat hij me kon vertrouwen.

Wie trekt onze aandacht? Zie het zo: in een vergadering met uw collega’s, van wie wilt u het meest horen? Is het de persoon die graag spreekt en vaak doet, maar niet met openhartigheid, eerlijkheid of kennis? Of is het de persoon waarvan je weet dat je die kunt vertrouwen, iemand waarvan je weet dat hij de waarheid zal spreken in vriendelijkheid? In de 40 jaar dat ik zaken doe, heb ik geleerd dat de persoon waar het meest naar geluisterd wordt, de meest invloedrijke persoon in de vergaderruimte

degene is die mensen het meest vertrouwen.

Hoe zouden we behandeld willen worden? Als volgeling van Christus weet ik dat God van ons verwacht dat we ‘elkaar liefhebben’ zoals staat in Johannes 13:34 en in talloze andere passages in de Bijbel. Dit betekent dat we bereid zijn anderen de waarheid te vertellen en anderen met respect en vriendelijkheid te behandelen, precies zoals we zelf graag behandeld willen worden. De zogenaamde ‘Gouden Regel’ die zegt dat we anderen moeten behandelen  zoals je zou willen dat ze je behandeln’; (Lukas 6:31), is een onfeilbaar principe om te volgen.

Ben je bereid te betalen wat een inzet voor integriteit zou kunnen kosten? Het is onvermijdelijk dat we situaties tegenkomen waarin het bijna onmogelijk lijkt om de waarheid te vertellen; wanneer we iets kunnen verliezen – een verkoop, een promotie, een bonus of zelfs onze baan. In deze situaties probeerde ik mezelf eraan te herinneren dat God kijkt en luistert, en dat mijn karakter op het spel staat. Ik streefde ernaar om nooit te vergeten dat God alleen waarheidsgetrouwheid kan eren en dat ik wilde dat mensen mij vertrouwen. In Spreuken 10:9 staat: ‘Wie in oprechtheid zijn weg gaat, gaat een veilige weg, maar wie kromme wegen gaat, zal opgemerkt worden’.

Het is interessant om op te merken dat onze relatie met God alleen gebaseerd kan zijn op vertrouwen – of geloof, zoals we het soms noemen. Natuurlijk kunnen we ook zeggen dat onze hechte relaties met mensen ook gebaseerd zijn op vertrouwen. Ze willen andere mensen leren kennen en naderbij komen waarvan ze zeker weten dat ze ze kunnen vertrouwen. Zoals Spreuken 20:6 bevestigt: ‘Menig mens roept zijn eigen goedertierenheid uit, maar wie zal een betrouwbaar iemand vinden?’

In elke goede werkomgeving zijn betrouwbare mensen de meest invloedrijke en zeer gewaardeerde mensen. Als bedrijfsleiders en eigenaren moeten we niet vergeten dat er een enorm rendement is – zowel voor het heden als voor de eeuwigheid – in het cultiveren van een omgeving van vertrouwen en

naastenliefde.

GESPREKSVRAGEN

Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 het hoogst is, hoe belangrijk is vertrouwen (of betrouwbaarheid) voor je bij het opbouwen en onderhouden van relaties, zowel op het werk als elders? Leg je antwoord uit.

Denk aan een keer dat iemand je vertrouwen heeft geschonden. Hoe heb je gereageerd? Heb je ooit een vertrouwensrelatie met die persoon kunnen herstellen? Zo ja, hoe moeilijk was dat om te doen?

Ben je het ermee eens dat in een vergadering de personen op wiens perspectieven het meest wordt geanticipeerd, degenen zijn die het meeste vertrouwen hebben binnen de groep? Waarom of waarom niet?

Ben je ooit in een situatie geweest waarin je je realiseerde dat je toewijding aan integriteit, je vastberadenheid om hoe dan ook eerlijk te zijn, ernstige gevolgen met zich meebracht? Beschrijf hoe die omstandigheden waren – en de uitkomst.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp

Psalm 78:70-72; Spreuken 6:20-23, 12:19,22, 13:6, 17:10, 25:13, 27:5; 2 Tim 2:15

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 6 augustus 2022