MANNA 976: Problemen: kansen of belemmeringen

MANNA 976 Problemen: kansen of belemmeringen?

“Waar kom ik vandaan?” “Waarom ben ik hier?” “Waar ben ik naar op weg?” Dit zijn de drie belangrijkste vragen die een mens zichzelf ooit kan stellen. Vijftig jaar geleden kwam ik tot het besef dat ik geen antwoord op deze vragen had. In de loop van de tijd kreeg ik daar steeds meer last van.

Tijdens mijn zoektocht heb ik altijd geloofd dat er een God was, maar ik kende Hem niet persoonlijk. Je kunt God alleen kennen zoals Hij zich wil openbaren, en Hij heeft zich willen openbaren in de Bijbel, Zijn op schrift gestelde Woord. Vijftig jaar geleden legde iemand, die geloofde dat de Bijbel Gods eigen door Hemzelf ingegeven Woord was, die Bijbel aan mij uit op een levens veranderende manier. Ik luisterde terwijl mijn vriend mij vers voor vers en bladzijde voor bladzijde door de Bijbel leidde.

Uiteindelijk besloot ik dat als wat deze man mij leerde waar was, en dat ik God echt persoonlijk kon leren kennen, ik Hem ook wilde kennen. Ik was zelfs bereid om Hem te ontmoeten op Zijn voorwaarden in plaats van die van mij. In feite kwam ik, zoals iemand het beschreef, “met geheven handen uit mijn schuilplaats naar buiten”. Jezus zei: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” (Openbaring 3:20)

In antwoord op die uitnodiging vroeg ik Christus door middel van een eenvoudig gebed om in mijn leven te komen om zo de leiding over mijn leven te nemen en van mij de persoon te maken die Hij wilde dat ik was. Ik begon de Bijbel te lezen en te bestuderen en vond eindelijk de antwoorden op de drie belangrijke vragen die hierboven staan, en op nog veel meer andere vragen.

Vaak hoor ik mensen zeggen dat als je God maar de leiding over je leven geeft, alles in je leven fantastisch wordt. Dat is echter niet mijn ervaring. Nadat ik tot geloof was gekomen, heb ik de moeilijkste periodes uit mijn leven beleefd. De uitdagingen waarmee ik te maken kreeg nadat ik een volgeling van Jezus was geworden, vond ik moeilijker dan mijn luchtgevecht boven Noord-Vietnam.

Mijn eerste grote geloofscrisis draaide om een Bijbelvers dat ik heel moeilijk vond. Het luidde: “Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.” (1 Thessalonicenzen 5:18). Ik bad in moeilijke en pijnlijke omstandigheden, en dankte zelfs, maar daarbij zou ik eigenlijk tegen God moeten zeggen: “U weet dat ik dit niet echt meen, Heer, want hoe kan ik dankbaar zijn voor deze situatie?”

Daarna begon ik na te denken over een vers uit het boek Hebreeën: “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.” (Hebreeën 11:6) Ik besefte dat ik mijn leven voor een groot deel kon leven zonder veel geloof te praktiseren. Het kost niet veel geloof om vooruit te komen als alles in het leven mij voor de wind gaat. Maar het was heel anders toen mijn wereld op zijn kop stond.

In die tijden kon ik alleen maar verder door op God te vertrouwen en de uitkomst in Zijn handen te leggen. Daarvoor is juist een heleboel geloof nodig. Als we begrijpen dat geloof het enige is waarmee we God kunnen behagen, kunnen we die moeilijkheden die we allemaal in ons leven tegenkomen, zien als kansen om Hem te behagen, in plaats van als belemmeringen. Ik ontdekte dat ik daardoor ook dankbaar kon zijn tijdens moeilijkheden en  het nog werkelijk menen ook, omdat God wel echt van mij moest houden als Hij mij zoveel kansen gaf om Hem te behagen en om te groeien in mijn geloof.

Hoe zit het met jou? Als jij problemen tegenkomt en geconfronteerd wordt met tegenslagen die niet makkelijk te overwinnen zijn, zie je die problemen dan als belemmeringen – of als kansen?

GESPREKSVRAGEN

Wat is jouw gebruikelijke eerste reactie op uitdagingen of tijden van tegenslag? Kun je een recent voorbeeld bedenken en beschrijven hoe je ermee bent omgegaan?

Heb je wel eens iemand horen zeggen dat als je besluit om je leven aan God te wijden, alles je voor de wind zal gaan, dat alles fantastisch zal worden en dat je altijd vervuld van vreugde zult zijn? Als je een persoonlijke relatie met God hebt, wat is dan in dat opzicht jouw eigen ervaring?

Hoe zou jij “geloof” omschrijven? Welke rol speelt geloof bij het in staat zijn om te doen wat de Bijbel zegt: om in alle omstandigheden dank te zeggen, ongeacht hoe moeilijk die zijn?

Wat vind je van het idee dat we moeilijke tijden in ons leven kunnen – of zouden moeten – zien als kansen in plaats van belemmeringen? Licht je antwoord toe.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Spreuken 3:5-6; Jeremia 29:11-13, 33:3; Romeinen 5:3-5; Filippenzen 4:6-7; Jakobus 1:2-7

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 20 augustus 2022