Manna 977 We herdenken om niet te vergeten

Manna 977 We herdenken om niet te vergeten

Dit jaar vieren we in de Verenigde Staten op 30 mei Memorial Day (dodenherdenking), een jaarlijks terugkerende dag waarop de vele duizenden mannen worden herdacht die tijdens actieve dienst hun leven lieten. De dag vindt zijn oorsprong in de tijd na de Civil War. Niet de oorlog wordt gevierd, maar degenen worden herdacht die hun leven hebben verloren en de enorme prijs die zij nu al bijna 250 jaar betalen in de naam van vrijheid.

Er zijn allerlei soorten herdenkingen. Er zijn gebouwen, straten, bibliotheken, parken en zelfs ziekenhuisafdelingen die genoemd zijn naar personen die een waardevolle bijdrage hebben geboden aan hun gemeenschap of de maatschappij, sommige bedrijven blijven de namen van hun overleden oprichters dragen, grafstenen en andere grafmarkeringen dienen als herdenking aan geliefden wier leven is beëindigd.

Ik herinner me nog dat ik hoorde hoe een spreker vertelde over hoe naamplaatjes op een kunstwerk, een kerkbank of zelfs een offerschaal werden aangebracht om belangrijke leden van het kerkgenootschap te herdenken die overleden waren. Stel je voor dat je een gift in de offerschaal van mevrouw Wilson doet, ik hoop dat zij dat zou waarderen.

Herdenkingen hebben vele doelen. Ze bewaren de herinneringen van mensen voor toekomstige generaties. Ze dienen als blijken van waardering voor belangrijke leiders en drukken de liefde uit van geliefde gezinsleden. En ze stellen ons in staat om onze verbintenis met ons erfgoed en belangrijke momenten in onze geschiedenis te behouden.

In de Bijbel worden we aangespoord om te herinneren, nooit te vergeten wat God voor ons heeft gedaan in het verleden. In een boek uit het Nieuwe Testament wordt gezegd: ”Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God”. Vervolgens worden de lezers vermaand: “Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden … Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt” (Hebreeën 10:31-35).

Dit gedeelte gaat over een veel voorkomende neiging die de meesten van ons hebben om dingen te vergeten die in het verleden zijn gebeurd als we worstelingen in het heden het hoofd moeten bieden. Voor hen die Jezus Christus volgen, is het vaak belangrijk terug te denken aan wat Hij heeft gedaan om zekerheid te vinden over wat Hij kan en zal doen in de toekomst.

In het Oude Testament staan een aantal verwijzingen naar gedenktekens. Niet lang nadat de Israëlieten bevrijd waren van eeuwenlange slavernij voor de Egyptenaren, stelde God de paasviering in, waarbij Hij zei: “Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de HEERE” (Exodus 12:14)

Misschien is het beroemdste gedenkteken in de Bijbel het moment waarop Jezus, net voordat Hij werd verraden, berecht en gekruisigd, Pasen vierde met zijn discipelen. Nadat Hij het ongezuurde brood had gebroken en iedereen een stukje ervan had gegeven, zei Hij: “Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis” (Lucas 22:19). Volgelingen van Christus overal ter wereld vieren de heilige communie nog altijd als een gedenken van Zijn dood aan het kruis.

Misschien doen we er goed aan als we, terwijl we steeds verder groeien in onze carrière en in ons leven, onze eigen gedenktekens oprichten die ons herinneren aan belangrijke mensen, gebeurtenissen en vooral wat God voor ons heeft gedaan.

GESPREKSVRAGEN

Waar denk jij aan als je het woord “gedenkteken” hoort?

Ken je belangrijke gedenktekens waar je woont of werkt, bijvoorbeeld gebouwen die naar een belangrijke leider, een gulle weldoener of een historisch figuur genoemd zijn? Wat is volgens jou het nut, als dat er is, van dergelijke gedenkstenen?

Welke factoren in het dagelijks leven kunnen ervoor zorgen dat wij het zicht verliezen op belangrijke mensen en mijlpalen uit het verleden die een nalatenschap hebben achtergelaten voor de toekomst?

Als jij een soort gedenkteken zou moeten oprichten voor wat God in jouw leven heeft gedaan, onlangs of langer geleden, wat zou dat dan zijn? Wat zou het betekenen?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Exodus 39:6-7; Deuteronomium 4:9-11; Mattheüs 26:26-29; Lucas 22:14-20; 1 Corinthiërs 11:23-26

Tekst: Robert J. Tamasy  |  Vertaling: Ymkje Kuipers  |  Redactie CBMC: Marloes van Iterson

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 27 augustus 2022