Manna 978 Je behoeden voor roddel op de werkplek

MANNA 978 Je behoeden voor roddel op je werkplek

Er is een ziekte die weinig aandacht krijgt op de werkplek

 ook al is het verwoestend. Deze ziekte heet ‘roddel’, ofwel de gewoonte om anderen in diskrediet te brengen, te vernederen en misleidende informatieve te geven. Het maakt relaties kapot, het haalt de werkmoraal naar beneden en kan elke werkomgeving vergiftigen.

Roddel was een sport voor Jennifer, een van mijn werknemers in het begin van mijn loopbaan. Tijdens ontmoetingen met haar wanneer de namen van anderen genoemd werden, zei ze vaak iets negatiefs dat die persoon over mij gezegd zou hebben. Enkele van mijn relaties werden gespannen door haar geroddel. Nadat zij weg was, ontdekte ik dat veel van haar opmerkingen leugens waren met de intentie om zichzelf beter te doen voorkomen.

Ik waardeer al geruime tijd de wijsheid die in Efeze 4:29 staat, waarin de apostel Paulus instructies geeft: “Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen.” Hier zijn vier op de bijbel gebaseerde inzichten vanuit deze passage en andere om ons te helpen ons te wapenen tegen roddel:

Het eerste inzicht is “Ongezonde woorden”. Enige tijd geleden nam ik deel aan een radio interview dat afgenomen werd door iemand die ik nog niet eerder ontmoet had. Na afloop vroeg een vriend me hoe het interview was gegaan. Ik begon de stijl van de radio interviewer te bekritiseren. Toen overtuigde Gods Geest me ervan dat mijn commentaar niet heilzaam en mogelijk pijnlijk waren, en de geloofwaardigheid van de radio interviewer ondermijnde. Ik nam mij voor om mijn tong in het vervolg te beteugelen.

Stoppen met roddel op de werkplek begint met onze tongen te behoeden voor niet heilzame woorden. Zoals Spreuken 21:23 ons leert, “Wie zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zichzelf voor benauwdheden.”

Het tweede inzicht is “Opbouw”, het gebruiken van onze woorden om mensen op te bouwen, in plaats van hen naar beneden te halen met negatief commentaar. Onlangs vroeg een goede vriend mij of ik ene Meneer Molen kende uit onze CPA tijd. Ik herinnerde me dat meneer Molen mij vanuit de schoolbanken in dienst had genomen. Wat me het meeste is bijgebleven is hoe hij me opbouwde, bevestiging gaf en me zelfs enthousiast overhaalde om dingen te doen waar ik niet eens in geintereseerd was.

Zoals Romeinen 15:2 ons leert, “Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen tot opbouw”.

Als je het verlangen hebt om jezelf te beschermen tegen roddelen, train jezelf dan om anderen op te bouwen en niet naar beneden te halen.

Het derde inzicht is “Alleen nodige woorden”. Jaren geleden diende ik in het bestuur van een nieuwe school. Op een dag belde een verontruste ouder op nadat deze meerdere verontrustende geruchten had gehoord over het leiderschap van de school. We ontdekten dat de bron van dezegeruchten een roddelende moeder was die verhalen overdreef, ver buiten proportie!

Jacobus 3:8 observeert wijs, “maar de tong kan geen mens temmen. Het is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif.” Om je te behoeden voor roddel en pijnlijke woorden, spreek alleen wat nodig is op dat moment.

Het laatste inzicht is “Genade”.  Op een dag toen we onze boodschappen afrekenden, sprak scherpe en beledigende woorden tegen mijn vrouw Kathy. Toen ze hem wees op de belediging, reageerde hij onverschillig. Dus zette ze hem onder druk om de belediging toe te geven. Toen ze daarna thuis kwam, zei Kathy: “Ik moet terug gaan om mijn excuses aan te bieden aan de winkelbediende”. Ze ging terug en bracht genade in een gespannen situatie.

Zoals Kolossenzen 4:6 zegt, “Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.” Door onze woorden met genade te spreken kunnen we gekwetste gevoelens voorkomen en ons beschermen tegen roddel.

GESPREKSVRAGEN

Hoe zou je ‘roddelen’ kunnen definiëren? Kun je een recent voorbeeld noemen?

Ben je ooit doelwit geweest van iemand anders’ geroddel? Hoe was deze ervaring en welk effect had dit op jou? Hoe heb je gereageerd?

Kun je je een periode herinneren wanneer je betrokken was bij het roddelen over een ander persoon, misschien om ‘bij te dragen’ aan een gesprek met vrienden of collega’s? Zo ja, had je later bedenkingen over wat je had gezegd?

Waarom is het zo verleidelijk om te roddelen over andere mensen? Als vergelijking, hoeveel moeite kost het om een tegenovergestelde aanpak te hebben – om alleen woorden te spreken die opbouwen en relaties beter maken? Leg uit waarom.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Exodus 39:6-7; Deuteronomium 4:9-11; Mattheüs 26:26-29; Lucas 22:14-20; 1 Corinthiërs 11:23-26

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 4 september 2022