MANNA 979 HET MIJNENVELD VAN MIDDELMATIGHEID VERMIJDEN

MANNA 979 : Het mijnenveld van middelmatigheid vermijden

 Hoe voel jij je als een ober in een restaurant vriendelijk is, oprecht in je geïnteresseerd lijkt en snel in je behoeften voorziet? Of een verkoper die laat zien dat gretigheid meer is dan een bonus verdienen – die nét dat stapje extra zet wanneer zich een probleem voordoet dat een snelle oplossing vereist? Om te beginnen zou je geschokt of verrast kunnen zijn, omdat mensen vaak vastbesloten lijken om alleen de minimale inspanning te leveren bij het uitvoeren van hun werk.

Helaas hebben veel mensen een houding van ‘Ik word graag betaald, maar ik heb een hekel aan werken’. Misschien is dit een van de redenen dat veel werkgevers na de COVID-19 lockdowns moeite hadden om voldoende werknemers te vinden om vacatures in te vullen, terwijl de markt weer een beetje normaal begon te worden.

Natuurlijk is de pandemie niet de oorzaak van zelfgenoegzaamheid op de werkplek. ‘Net genoeg doen om rond te komen’ is voor veel mensen al lang de filosofie. Nog een andere reden voor ondermaats werk en service kan de tegenzin van sommigen zijn om hun uiterste best te doen, wat er ook van hen gevraagd wordt. Zoals leiderschapsadviseur Tim Kight zegt: “Het streven naar middelmatigheid is zelden opzettelijk, maar het is altijd succesvol.”

Ik ben dankbaar voor de mensen die aan het begin van mijn loopbaan het voorbeeld hebben gegeven voor het streven naar uitmuntendheid in hun werk. Hun benadering was: ‘Als iets de moeite waard is om te doen, dan is het de moeite waard om het goed te doen’. Deze mentaliteit heeft me geïnspireerd om mijn eigen werk op een vergelijkbare manier te benaderen, waarbij ik ervoor koos om het zo goed mogelijk te doen, in plaats van genoegen te nemen met minder. Het is me misschien niet altijd gelukt, maar het is wel mijn doel geweest.

Als we erover nadenken en als we discipelen van Jezus Christus zijn, dan is toewijding aan uitmuntendheid op de werkplek eigenlijk een van de meest effectieve en zichtbare manieren om een ​​‘getuige’ voor Hem te zijn. Tegen het einde van zijn aardse bediening zei Hij: “U zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” (Handelingen 1:8). De vraag was: hoe moesten ze dat doen?

Jezus gaf een antwoord toen hij Zijn volgelingen vertelde hoe belangrijk het is om “zout en licht” te zijn voor de wereld om hen heen. Hij zei: “Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” (Mattheüs 5:13-16). Wanneer mensen om ons heen onze sterke toewijding zien om ons werk goed te doen, met enthousiasme en vreugde – zelfs als het werk moeilijk en uitdagend wordt – kan dat ons onderscheiden van mensen die een dergelijke toewijding niet hebben.

Uiteindelijk treden we op voor een ‘publiek van Eén’, wanneer we God oprecht en integer dienen, zelfs als niemand kijkt. De apostel Paulus, die zich richtte tot een cultuur waarin veel mensen dienstknechten van anderen waren geworden, die alledaagse en zelfs vernederende taken moesten uitvoeren, gaf deze vermaning: “Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart, in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.” (Kolossenzen 3:22-24).

In een wereld waarin zoveel mensen weinig waarde hechten aan het werken met uitmuntendheid, kunnen we gemakkelijk opvallen in de menigte, “… opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld …” (Filippenzen 2:15).

GESPREKSVRAGEN

Kun je een recent voorbeeld bedenken waarin je iemand zag die zijn werk uitzonderlijk deed en zijn verantwoordelijkheden op zo’n manier uitvoerde dat je het niet kon nalaten het op te merken en te waarderen? Hoe heb je gereageerd?

Ben je het eens met de stelling ‘Het streven naar middelmatigheid is zelden opzettelijk, maar het is altijd succesvol’? Leg je antwoord uit.

Hoe zou je je eigen toewijding aan uitmuntendheid in je werk beoordelen? Waarom denk je dat het pad naar middelmatigheid door zo velen wordt gevolgd? Denk je dat dit de laatste jaren vaker voorkomt? Waarom of waarom niet?

Als je de vermaning uit Kolossenzen 3:24 serieus neemt, “want u dient de Heere Christus”, welk verschil zou dat kunnen of moeten maken in de manier waarop je het werk aanpakt dat je dagelijks moet doen?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Spreuken 4:18, 10:4, 12:24, 14:23, 18:9, 22:29, 24:30-34; 1 Petrus 3:15-17

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 10 september 2022