MANNA 980 DE OVERVLOEDIGE VOORDELEN VAN GEBROKENHEID

MANNA 980 De overvloedige voordelen van gebrokenheid

 In de zakelijke en professionele wereld bewonderen we sterke en moedige leiders. Stakeholders in bedrijven zoeken over het algemeen naar trotse, assertieve personen om hun bedrijf te leiden. Personen van wie moed, zelfvertrouwen en vastberadenheid onwankelbaar lijken. In zijn zaligsprekingen zegt Jezus Christus: “Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven” (Matteüs 5:5), maar de bestuurders en raden van bedrijven willen juist geen ‘zachtmoedigen’ op leidinggevende posities binnen hun bedrijf.

Ironisch gezegd is gebrokenheid een kwaliteit die vaak helpt het karakter van een sterke leider te vormen – mensen die grote tegenslag, mislukkingen en ontmoediging hebben doorleefd, maar vastbesloten zijn om hier aan de andere kant weer uit te komen als personen die veerkrachtiger en nederiger zijn. Gebrokenheid helpt mannen en vrouwen om leiding te geven met medeleven, gevoeligheid en begrip. Ze ervaren hun eigen zwakten en tekortkomingen, waardoor ze leren hoe ze de leden van hun team kunnen vertrouwen en op hen kunnen rekenen.

Tijdens mijn eerste jaren als uitgever van een kleine streekkrant was ik een echte éénpersoonsband, ik deed bijna al het schrijven, verslaggeven, fotograferen, editen en ontwerpen van elke editie zelf. Ik rapporteerde aan een uitgever, maar deed het grootste deel van het uitgeven zelf, ook de besluitvorming. Het was een vermoeiende, vaak ontmoedigende taak. Als gevolg heb ik meer fouten gemaakt dan me lief was.

Later in mijn kranten carrière had ik de beschikking over een compleet team en kon ik vertrouwen op de diverse vaardigheden en ervaring van andere reporters en editors, en kon ik verantwoordelijkheden naar hen delegeren. Het was een hele opluchting om samen te werken met anderen en ideeën voor het maken van het allerbeste product met hen te delen.

Tijdens een groot deel van zijn koningschap werkte koning David van Israël ook alleen. Zijn mensen waardeerden hem zeer als ze terugdachten aan wat hij allemaal tijdens de oorlog had gedaan. Hij had adviseurs, maar vertrouwde over het algemeen op zijn eigen oordeel, soms zeer tot zijn nadeel. Het leek of zijn succes hem naar het hoofd was gestegen.

In 2 Samuel 11 zien we dat David in Jeruzalem blijft terwijl zijn leger en militaire leiders naar de oorlog gingen. Hij zag een prachtige vrouw, Bathseba, die zich baadde op een nabijgelegen dak en redeneerde dat hij als koning een koninklijk recht had om zijn seksuele verlangen naar haar te vervullen, wat leidde tot een drietal consequenties.

Pas later, toen hij werd geconfronteerd door de profeet Nathan, beleed koning David zijn overtredingen en richtte hij zich op God voor vergeving. Uit Davids berouw kwam een krachtige bijdrage aan de Psalmen voor, waarin hij openlijk erkende dat hij fout was geweest en de Heer vroeg hem te herstellen.

Nadat hij had gebeden: “Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde” (Psalm 51:2,3), deed David een aangrijpend verzoek: “Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid” (Psalm 51:12-14).

David besloot met: “De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten” (Psalm 51:17). In onze dienst voor de Heer kunnen ook onze gebroken en berouwvolle harten hem een genoegen doen. We worden er betere, effectievere leiders van.

GESPREKSVRAGEN

Welke kwaliteiten vind jij belangrijk voor een effectieve leider?

Waarom lijkt gebrokenheid een onwaarschijnlijk kenmerk als je kijkt of iemand een goede leider is?

Hoe zou jij gebrokenheid definiëren met betrekking tot de ontwikkeling van iemands karakter? Heb jij ooit een leider gekend die echt gebroken was door de ervaringen en moeiten in zijn leven, maar die hierdoor sterker was geworden? Zo ja, geef een korte beschrijving van deze persoon.

Kijk nog eens naar het gebed in Psalm 51:12-14. Probeer dit in je eigen woorden te zeggen. Wat denk je dat er gebeurt als God een ‘rein hart’ in iemand legt en in zijn binnenste ‘een standvastige geest vernieuwt’? Denk je dat gebrokenheid een belangrijke rol speelt in de relatie die iemand heeft met de Heer? Zo ja, waarom?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Psalm 26:3, Spreuken 4:23, 16:2, 17:3, 20:9; Johannes 15:5, Filippenzen 4:13, Petrus 5:5-6

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 17 september 2022