MANNA 981 Volledig vertrouwen kost tijd

MANNA 981 Volledig vertrouwen kost tijd

 

Er was een tijd dat een simpele handdruk net zo goed volstond als een contractuele overeenkomst ondertekend door twee of meer partijen. Voor het grootste deel zijn die dagen al heel lang voorbij. Sterker nog, zelfs ondertekende contracten worden vaak meer verbroken en betwist dan we ons misschien kunnen voorstellen.

Als gevolg hiervan moeten we op de werkplek van de 21e eeuw het groeiende gebrek aan

vertrouwen, in zowel ons professionele als persoonlijke leven, aanpakken. Gedurende mijn 50 jaar werkervaring in het bedrijfsleven, heb ik een dramatische verschuiving gezien in de manier waarop zakelijke en persoonlijke interacties en overeenkomsten worden ervaren.

 

Volledig vertrouwen kost tijd. Er is geen kortere weg naar het opbouwen en behouden van vertrouwen, dus ik geloof dat we terug moeten naar de basisprincipes die ons worden gepresenteerd in het Boek der boeken, de Bijbel, die ik volledig vertrouw. Het leert ons hoe we ons moeten bekommeren om het welzijn van anderen, maar ook om onze eigen belangen.

 

Tijdens mijn carrière in de verzekeringssector heb ik uit de eerste hand ervaren hoe waardevol het is om een win-win-benadering te zoeken in al mijn zakelijke transacties. Door al vroeg in mijn leven deel te nemen aan teamsporten heb ik dergelijke gedachten conceptueel ontwikkeld. De grootste impact is echter gekomen door het leren, begrijpen en volgen van de voorschriften die in Gods Woord staan. De profeet Jesaja had bijna 3000 jaar geleden een goed begrip van het begrip vertrouwen. De tijdloze woorden van het oudtestamentische boek Jesaja blijven ook vandaag gelden. Jesaja 2:22 adviseert: “Zie voor uzelf dan af van de mens – in zijn neus heeft hij slechts adem – want als wat is hij eigenlijk te beschouwen?” Dat vat samen waarom totaal vertrouwen tijd kost.

 

Het probleem van de mensheid is zonde, inclusief de universele neiging om op zichzelf te focussen. Dan zien we in Jesaja 12:2 het contrast: “Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden.” Het is geen vergissing dat Jesaja Zijn naam twee keer herhaalt. Niets was belangrijker voor de profeet uit de 8e eeuw voor Christus dan de Almachtige God. “Waarop stelt u uw vertrouwen? “Ik zeg niet dat niemand het verdient om vertrouwd te worden, maar we moeten op onze hoede zijn voor wie ons vertrouwen krijgt – inclusief wijzelf – en persoonlijke motieven in overweging nemen. Afgezien van een leven dat is overgegeven aan God en Zijn controle, kunnen we ontdekken dat we niet helemaal betrouwbaar zijn, of zelfs niet in staat zijn om op onze gedachten en daden te vertrouwen.

 

Zelfs als we een juiste relatie hebben met onze Vader in de hemel moeten we nog steeds omgaan met onze zondige natuur – die sommige vertalingen van de Bijbel “het vlees” noemen – zolang we hier op deze planeet zijn. Hoe kunnen we leren om betrouwbaarder te worden en meer te vertrouwen op anderen? Ik heb gemerkt dat het nuttig is om mezelf te omringen met een kleine groep godvrezende mannen die in de loop van de tijd hebben laten zien dat ik hen kan vertrouwen voor hulp en raad bij het nemen van belangrijke beslissingen in het leven. Ik heb geleerd te vertrouwen op de wijsheid en inzichten van mijn vrouw om ook veel persoonlijke beslissingen te nemen.

 

Een van mijn favoriete verzen in de Bij el gaat over de kwestie van betrouwbaarheid. In Psalm 20:8 verklaart koning David van Israël: “Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden, maar wij zullen de Naam van de Heere, onze God in herinnering roepen.” Daar stel ik al jaren mijn vertrouwen op en God heeft me nooit in de steek gelaten. Als je dat nog niet hebt gedaan, overweeg dan om je vertrouwen te stellen in de Heer, die alles wat bestaat ziet, weet en bestuurt. Hij is vanaf het allereerst begin met Zijn schepping bezig – en hij doet het goed.

GESPREKSVRAGEN

Hoe zou u het niveau van betrouwbaarheid in de markt in het algemeen beoordelen op basis van uw ervaring?

 

Vindt u het gemakkelijk – of moeilijk – om collega's te vertrouwen, evenals mensen met wie u regelmatig zaken doet? Leg uw antwoord uit.

 

Als u iemand kunt bedenken in wie u veel vertrouwen hebt kunnen stellen, wat zijn enkele van hun eigenschappen of kenmerken die hem of haar betrouwbaar maken?

 

Als mensen zeggen: “Vertrouw op God”, wat betekent dat dan voor u? Hoe zou u uw niveau van vertrouwen in God omschrijven, of helemaal niet? Welke factoren hebben uw vermogen beïnvloed om te doen zoals het vers uit de Psalmen zegt, om;te vertrouwen op de naam van de Heer, onze God?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

 

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Psalm 25:1-5; Spreuken 3:5-6, 22:17-19; Joh 12:35-36; Rom 15:13; 1 Kor 4:1-4

 

 

Verzonden door CCA Nederland op vrijdag 23 september 2022