MANNA 984: Verandering: één van de zekerheden uit het leven.

MANNA 984: Verandering: één van de zekerheden uit het leven

 Een gezegde van lang geleden leerde ons dat de enige dingen die zeker zijn in het leven, zijn de dood en belastingen. Deze twee blijven constant, tenminste in de meeste landen. Maar er is nog een zekerheid waar we allemaal mee geconfronteerd worden: verandering. Zo zeker als de zon in het oosten opkomt elke morgen, brengt elke dag veranderingen met zich mee, of we het nu leuk vinden of niet.

De Corona pandemie heeft voor enorme veranderingen gezorgd, uiteraard. En recentelijk hebben we gehoord dat, samen met de ongewilde terugkomst van het virus en de dreiging van opnieuw beperkende maatregelen, er ook andere grote gezondheidsuitdagingen op de loer liggen.

Maar gezondheid en medische zorgen zijn niet de enige oorzaak voor enorme verandering in ons leven. De economie, zowel nationaal en wereldwijd, lijkt vluchtiger dan ooit. Met gevolg dat onze beslissingen voor onze bedrijven en ons persoonlijk leven gecompliceerder zijn geworden. Technologie is een doorlopende bron van verandering, die vraagt dat we meer flexibel moeten zijn en ons moeten aanpassen als we concurrerend willen blijven in het bedrijfsleven van de 21e eeuw. Binnen onze bedrijven is verandering een constant metgezel, of we dit nu leuk vinden of niet.

Dus hoe kunnen we hier het beste op reageren? Het advies van leiderschapsconsultant en schrijver Tim Knight spreekt me erg aan. Hij  zei: “Verandering is vaak ongemakkelijk en oncomfortabel, maar dat maakt het geen bedreiging. Verandering geeft je de mogelijkheid om jezelf te differentiëren. De meeste mensen houden niet van verandering, dus wees niet als de meeste mensen. Sta op en beantwoordt met discipline de kansen die verandering geeft.”

Dat zijn wijze woorden. Terwijl iedereen verandering als kwelling ziet en het wil tegengaan, hebben wij de mogelijkheid om het te omarmen en ons op unieke wijze als ambassadeurs van de verandering te positioneren. Ik moet toegeven dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Dus hoe pakken we dit aan? Geloof in God kan je in staat stellen om dit te doen. Overweeg een paar dingen die de Bijbel ons leert over verandering:

God verandert niet. In het omgaan met de wisselende stromingen van verandering helpt het om een bron van stabiliteit te vinden, een anker dat ons ervan weerhoudt om af te dwalen. De Geschriften leren ons dat God het anker is dat constant blijft in een altijd veranderende wereld. “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.” (Hebreeën 13:8). “De alleenwijze God, onze Zaligmaker zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.” (Judas 1:25).

De onveranderlijke God houdt de altijd veranderende toekomst vast. Zou je willen weten dat wanneer onverwachte, zelfs ongewilde veranderingen komen, je erop kunt vertrouwen dat de uitkomst van deze veranderingen al bepaald is? Het geloof in God geeft je deze zekerheid. “‘Ik immers ken de gedachten die Ik over je koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede, en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.” (Jeremia 29:11). “Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.” (Jeremia 33:3).

God is altijd met ons. Bij het reizen door onbekend terrein, is het altijd handig om een gids te hebben die de weg weet, om je bestemming te bereiken. “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij, Uw stok en staf vertroosten mij.” (Psalm 23:4). “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.” (Jesaja 41:10).

GESPREKSVRAGEN

Wat zijn de grootste veranderingen geweest waar je het afgelopen jaar mee te maken hebt gehad?

Hoe ben je omgegaan met deze veranderingen? Hebben ze je veel stress en angst opgeleverd, of kon je kalm en productief met de veranderingen omgaan? Licht je antwoord toe.

Waarom denk je dat veel mensen zo negatief reageren op verandering? Is het moeilijk om op een positieve manier te reageren op verandering door het te zien als een kans, wanneer anderen het alleen zien als een probleem dat weerstaan moet worden?

Ben je het ermee eens dat geloof en vertrouwen in God een betekenisvol verschil kan maken in hoe we met verandering omgaan? Waarom wel of waarom niet? Als je het ermee eens bent, wat zijn enkele praktische manieren waarop dit geloof tot actie kan worden omgezet?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.Psalm 37:3-7; Spreuken 3:5-6, 14:4, 16:4,9, 20:24; Prediker 3:1-8; Johannes 14:27

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 15 oktober 2022