Manna 986 DE VERNIETIGENDE PRIJS VAN BEDROG

MANNA 986 De vernietigende prijs van bedrog

Toen ik mijn carrière als bankier begon, behoorde het onderzoeken van bankfraude tot mijn verantwoordelijkheden. Een van de fraudezaken waaraan ik werkte, betrof een bankdirecteur die blijkbaar had besloten dat zijn salaris en andere voordelen, hoewel zeer omvangrijk, niet voldoende waren.

Om dit probleem te ‘corrigeren’, begon deze topbankier valse reiskostendeclaraties te maken en beweerde hij dat hij meerdere keren per maand vier uur heen en terug naar het hoofdkantoor reed. Naarmate zijn bestedingspatroon bleef groeien, nam ook de omvang van zijn bedrog toe. Zijn onverzadigbare verlangen naar meer zorgde ervoor dat hij agressiever werd met zijn vervalste reiskostenclaims.

Zoals zo vaak het geval is, konden de frauduleuze activiteiten van de directeur echter niet voor altijd verborgen blijven. Een bankbediende ontdekte de fraude en rapporteerde de acties van de bankdirecteur. Hij werd gearresteerd, berecht in een rechtbank, veroordeeld voor fraude en naar de gevangenis gestuurd.

Helaas zijn frauduleuze praktijken in onze tijd heel gewoon, misschien zelfs wijdverbreid. Of het nu gaat om de financiële sector, productie, detailhandel of een ander vakgebied, er zijn altijd mensen die niet tevreden zijn met wat ze hebben. Mensen die eens hoog aangeschreven stonden en die gezagsposities bekleedden, hebben hun leven verwoest zien worden, gedreven door hebzucht, trots, afgunst, jaloezie en andere motivaties die de Bijbel definieert als ‘zonde’.

We kunnen veel van de Schrift leren over dergelijke praktijken: waarschuwingen voor de ernstige gevolgen die kunnen ontstaan, niet alleen voor de individuen die oneerlijke daden begaan, maar ook voor hun families en voor velen die hen vertrouwden en op hen bouwden. Hier zijn enkele voorbeelden:

De vernietigende kracht van onverzadigbare hebzucht. Als verlangen niet onder controle wordt gehouden, dan is het antwoord op de vraag ‘hoeveel is genoeg?’ Altijd: ‘nog een klein beetje meer’. “Graf en verderf worden niet verzadigd, evenmin worden de ogen van de mens verzadigd.” (Spreuken 27:20) “Wie op winstbejag uit is, stort zijn huis in het ongeluk, maar wie omkoopgeschenken haat, zal leven.” (Spreuken 15:27)

Tijdelijke beloningen met blijvende gevolgen. Fraude is altijd gericht op kortetermijndoelstellingen en negeert de langetermijnruïne die dergelijke oneerlijkheid kan veroorzaken, voor iemands baan, een carrière, een reputatie, een leven. “Bezit aan vluchtigheid ontsproten, wordt minder, maar wie met zijn hand bijeenbrengt, vermeerdert zijn bezit.” (Spreuken 13:11) “Schatten aan goddeloosheid baten niet, maar gerechtigheid redt van de dood.” (Spreuken 10:2)

Wijsheid om tevredenheid te verkiezen boven het verlangen naar meer. Vastbesloten zijn om tevreden te zijn met wat je hebt en jezelf voornemen om je carrière vooruit te helpen met integriteit en hoge ethische standaarden, kan onvoorstelbare pijn en lijden voorkomen. “Houd valsheid en leugentaal ver van mij. En: geef mij geen armoede of rijkdom, voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood. Anders zou ik, verzadigd, U verloochenen en zeggen: Wie is de HEERE? of anders zou ik, arm geworden, stelen, en de Naam van mijn God aantasten.” (Spreuken 30:8-9)

Kun je je voorstellen hoe het geweest moet zijn voor die bankdirecteur, verstrikt in een web van leugens en bedrog, wetende dat zijn frauduleuze praktijken elk moment aan het licht konden komen en zijn leven en alles om hem heen verwoest zou kunnen worden? Leren onszelf te disciplineren om binnen onze financiële middelen te leven is winstgevender dan oneerlijkheid, met alle mogelijke sancties van dien.

GESPREKSVRAGEN

Waarom denk je dat het voor sommige mensen zo aantrekkelijk is om fraude te plegen, of het nu gaat om het indienen van valse declaraties, verduistering of diefstal?

Zelfs als ze zich bewust zijn van de ernstige gevolgen, gaan deze individuen toch door met hun bedrieglijke plannen. Waarom zijn die mogelijke straffen – zelfs veroordeeld worden tot gevangenisstraf – niet voldoende om hen van hun oneerlijkheid te weerhouden?

Welke stappen kan iemand nemen om de verleiding te weerstaan om ethisch of moreel gezien de kantjes ervan af te lopen, allemaal in het nastreven van hebzuchtige en egoïstische verlangens?

Hoe kan iemands geloof in God en begrip van de principes uit de Bijbel dienen als bescherming tegen dergelijke verleidingen?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Spreuken 10:9, 11:3, 13:6, 15:16, 17:23, 20:17; Mattheüs 6:13; 1 Korinthe 10:12-13

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 29 oktober 2022.