Manna 987 De valkuilen van perfectie

MANNA 987 De valkuilen van perfectie

Als je aan het werk bent, je ouderschap uitoefent, bezig bent met je hobby’s of iets anders doet, kun je twee heel verschillende dingen doen. Je kunt leven naar de “goed genoeg is … goed genoeg”-mentaliteit of je kunt voor een heel andere benadering kiezen: perfectionisme, je ergens in vastbijten en proberen alles precies goed te doen.

De meesten van ons zitten waarschijnlijk ongeveer in het midden, maar ik hoorde onlangs van een beroemde golfer die zich realiseerde dat de beste manier waarop hij met zijn vaardigheden om kon gaan, het aannemen van een eenvoudige benadering was. Wijlen Ben Hogan wordt gezien als een van de grootste golfspelers ooit tijdens zijn carrière die duurde vanaf de jaren 1930 tot het midden van de jaren 1950. In zijn boek Ben Hogan’s Five Lessons: The Modern Fundamentals of Golf legt hij het geheim achter zijn succes uit.

Hij zegt: “… Ik probeerde niet meer alles perfect te doen, omdat mij duidelijk was geworden dat deze ambitieuze streverij niet mogelijk of aan te raden was, en zelfs niet noodzakelijk. Alles wat je feitelijk nodig hebt om goed golf te spelen is het correct uitvoeren van een klein aantal echt fundamentele bewegingen.”

Wat dat betreft: als we ons realiseren, net zoals Hogan had ontdekt, dat perfectie “niet noodzakelijk of aan te raden was, en zelfs niet noodzakelijk”, kan dat ons bevrijden van veel onnodige stress. In plaats daarvan kunnen we succesvol worden in de dingen die wij willen nastreven, gewoon door te besluiten dat wij “een betrekkelijk klein aantal echt fundamentele bewegingen willen uitvoeren”.

In bredere zin houdt dit beginsel verband met het verlangen om te zijn zoals 2 Korintiërs 5:20 het beschrijft: “ambassadeurs voor Christus”. Als we ons erop toe leggen Christus te volgen, dan betekent dat dat we hem niet alleen bij ons thuis of in onze kerk vertegenwoordigen, maar ook in de gemeenschap waarin we leven en waar we, vooral, werken. Wat zijn de relatief weinig echt fundamentele zaken die hiervoor nodig zijn? Ik haal een aantal punten aan die de Bijbel ons noemt:

Zet God op de eerste plaats. Over het algemeen werken mensen voor zichzelf, voor het bedrijf waar ze werken of voor hun klanten. Maar in de Bijbel wordt ons gezegd: “En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen … want u dient de Heere Christus” (Kolossenzen 3:23, 24)..

Streef naar uitmuntendheid. Als we ons realiseren dat we in de eerste plaats God dienen en pas daarna onze klanten, dan begrijpen we dat we ons uiterste best moeten doen. “Hebt u iemand gezien die vaardig is in zijn werk? Hij zal ten dienste van koningen gesteld worden, maar ten dienste van onaanzienlijke lieden zal hij niet gesteld worden (Spreuken  22:29).

Wees integer in je werk. Er worden vaak zaken gedaan aan de hand van wettelijk bindende documenten, maar wij zouden bekend moeten staan als mensen die doen wat we beloven, zelfs als ons dat niet zo goed uitkomt. “Het is een valstrik voor een mens ondoordacht een heilige gelofte te doen, en pas daarna de gedane geloften te overwegen” (Spreuken 20:25).

Wees nederig in je dienen. We weten zeker dat we opvallen op onze werkplek wanneer andere mensen zien dat wij bereid zijn hun behoeften boven die van onszelf te plaatsen. “Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was (Filippenzen 2:3-).

GESPREKSVRAGEN

Hoe zou jij jouw eigen, typische werkhouding beschrijven? Doe je niet meer dan je moet doen dus alleen met  de basisvereisten of streef je ernaar om alles perfect te doen? Of ligt jouw houding iets in het midden?

Wat vind jij van het idee van golfspeler Hogan om “een relatief klein aantal echte fundamentele dingen uit te voeren”? Hoe zou deze filosofie de manier veranderen waarop jij tegenover je werk staat, of andere aspecten van je leven?

Op welke manieren kan je streven naar perfectionisme ertoe leiden dat je faalt of er niet in slaagt zo goed mogelijk te werken?

Vanuit een geestelijk perspectief bekeken, welke van de Bijbelse principes die zijn aangehaald, zijn voor jou het belangrijkst? En kun je er nog meer bedenken?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Psalm 37:3-6; Spreuken 16:3,9; Prediker 9:10; Handelingen 17:28; 1 Korintiëres 3:9

Verzonden door CCA Nederland op vrijdag 4 november 2022