MANNA 990 Het verband tussen vrede en echt succes

Manna 990 Het verband tussen vrede en echt succes

John Wooden was een man geworden, wiens naam geassocieerd werd met succes. Met 10 nationale basketbal kampioenschappen gedurende zijn carrière, is het gemakkelijk om te zien waarom. ”De Pyramide van Succes” diende als een fundamentele les, niet alleen in sport, maar ook in het zakendoen.

ls we kijken naar de principes van Wooden’s model voor succes, dan kunnen we de bouwblokken zien, die elkaar aanvullen bij “teambuilding”. Een van mijn favoriete boeken is geschreven door coach Wooden samen met Jay Carty: Coach Wooden One-on-One. Over de jaren is het voor mij meer dan een inspiratiebron geworden. Het is ook een prachtige reflectie geworden van een man die ik nooit heb ontmoet, maar die ik goed heb leren kennen door zijn gesprekken met medeauteur Jay Carty.

Succes is een moeilijk te vatten onderwerp; wat het werkelijk betekent is anders voor een ieder van ons. Hier is een korte kijk op succes door de ogen van Wooden:

Hij verklaarde, “Succes is de vrede die je ervaart als een direct resultaat van de tevredenheid over jezelf als je weet dat je je best hebt gedaan, om het beste te worden dat je zou kunnen worden.” Het is interessant dat zijn uitspraak het niet heeft over winnen, rijk of beroemd worden, eer krijgen of door met meer winst dan verlies te eindigen. Hij legt ook geen tijdslimiet op voor het verkrijgen van succes. Dit omdat Coach Wooden succes beschouwde als een levenslang proces.

In de Bijbel vinden we een gelijkend perspectief op succes. De koning van Israël, koning David, was niet perfect, maar hij was een man naar Gods hart. Aan het einde van zijn regering gaf David instructie aan Solomon, die hem zou opvolgen en de Tempel van God zou bouwen. In 1 Kronieken 22:13, vertelde David zijn zoon, “Wanneer je je houdt aan de bepalingen en regels die de Heer met betrekking tot Israël aan zijn dienaar Mozes heeft opgedragen, zul je zeker slagen. Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen.”

Vrede heeft niets te maken met rijkdom, status of iets dat tastbaar is. Het is die ontastbare zekerheid dat we weten dat God tevreden met ons is en Hij dat ons op een dag zal vertellen. “Welkom thuis, Mijn goede en trouwe dienaar!“ Hier zijn een paar dingen die de Bijbel ons leert over vrede:

Vrede is standvastig. Externe omstandigheden kunnen de innerlijke vrede, die we ervaren als we ons vertrouwen op God stellen, niet verstoren. “De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op U vertrouwt” (Jesaja 26:3)

Vrede is een resultaat van gebed. Waarom ervaren we geen vrede in ons leven? Misschien is het omdat we God er niet om vragen. “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt, en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, je hart en gedachten bewaren in Christus Jezus.” (Filippenzen 4:6-7)

Vrede is ons beloofd. Het onderhouden van een relatie met Jezus in zowel ons persoonlijke als professionele leven geeft ons een vrede die de wereld om ons heen niet kent. “Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.” (Johannes 14:27)

GESPREKSVRAGEN

Wat zou jouw eigen definitie zijn van succes? Heeft het te maken met het verslaan van competitie, hogerop de professionele ladder komen, of meer geld verdienen? Leg uit waarom.

In zijn uitspraak had coach John Wooden het over succes in de zin van vrede hebben, omdat je je best hebt gedaan. Wat is jouw reactie op deze zienswijze?

Wat hebben succes en vrede te maken met een relatie met God? Ben je het eens met deze conclusie? Waarom wel of waarom niet?

Heb je vrede ervaren door een relatie met God, door Jezus Christus, vrede die blijft ondanks de uitdagingen en problemen van elke dag? Zo ja, leg uit hoe dat is voor jou.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Genesis 39:23; 1 Samuel 18:14; 1 Kronieken 22:11-13; Prediker 10:10; Jozua 1:6-9

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 26 november 2022