MANNA 991: De verbazingwekkende paradox van rust

MANNA 991 : De verbazingwekkende paradox van rust

In Jordan Raynor’s boek, Redeeming Your Time, gebruikt hij een verhaal uit omstreeks 1800 als voorbeeld om het belang van de sabbatsrust te benadrukken.  Dit verhaal gaat over verschillende avonturiers die naar het westen van Californië afreisden om snel rijk te worden door het vinden van goud. Sommigen van hen reisden zeven dagen per week. Anderen reisden echter zes dagen per week en hielden één dag rust.

Het verschil in de reisschema’s had een paradoxaal effect wat men niet zou verwachten. In de emigrantengids voor Californië die in 1849 werd gepubliceerd, deelde de observatie dat “als je een dag rust neemt op zeven dagen, je Californië 20 dagen eerder zult bereiken, dan anderen die dat niet doen.”

Het principe van het nemen van één dag rust in de week vinden

we ook terug in de Bijbel. “Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het Sabbath, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen” (Lev. 23:3).

Dit was een gebod dat God gaf aan het oude volk Israel na hun vrijlating uit Egypte. Maar het houden van een rustdag zoals de sabbath is net zo relevant vandaag als dat het vele eeuwen geleden was.

Er is een vers dat hiermee verband houdt en dat gaat over het zoeken van een juiste balans tussen werk en rust. In een ander boek uit het Oude Testament lezen we het volgende, “Als ijzer bot wordt en iemand slijpt de snede niet, dan moet hij meer kracht zetten. Het voornaamste om te slagen is wijsheid” (Prediker 10:10). Een toepassing van dit vers is als een hakbijl bot is geraakt, het veel meer inspanning en tijd kost om hetzelfde resultaat te behalen.

De Amerikaanse president Abraham Lincoln is befaamd om zijn uitspraak: “Als ik maar één uur de tijd had om een boom om te hakken, dan zou ik 45 minuten besteden aan het scherpen van het ijzer. “Stel je eens voor een man die fanatiek aan het hakken is, zonder te stoppen, om een grote boom om te hakken, terwijl een ander eerst zijn hakbijl scherp maakt zodat het hakken gemakkelijk gaat.

Veel mensen in de zaken- en professionele wereld werken extreme lange uren, soms zelfs zeven dagen per week en ontkennen daarmee hun behoefte aan persoonlijke verfrissing. Zij ontkennen deze paradox van meer kunnen bereiken als we minder werken en daarvoor tijd apart te zetten voor de zo nodige rust. Zij stoppen niet om hun “hakbijl te slijpen”.

In sommige landen vieren mensen “de Dag van de Arbeid” of onder een andere naam en maken dit een nationale feestdag waarin zij de waarden en deugden vieren van werk. In de Verenigde Staten wordt deze feestdag gevierd op de eerste maandag in september.  Werk wordt geëerd, maar naar behoren, door een extra dag apart te nemen om te rusten.

Wanneer we de Bijbel lezen, vinden we vele lessen over het belang van hard werken. We herkennen dat initiatief en ondernemendheid op de werkplek grote beloningen kan geven, zowel financieel als in de vorm van vreugde en voldoening. Bijvoorbeeld  Spreuken 10:4 zegt: “Wie met een bedrieglijke hand werkt wordt arm, maar de hand van de vlijtigen maakt rijk.” En ook: “De honger van de arbeider werkt ten behoeve van hemzelf, want zijn mond dringt hem ertoe”. (Spreuken 16:26).

Hoe dan ook, deze teksten ontkennen niet het belang van het nemen van rust.  Zelfs in de Bijbelse omschrijving van de Schepping wordt er gesproken over rust.  “Toen God op de zevende dag Zijn werk dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk dat Hij gemaakt had.” (Genesis 2:2).

GESPREKSVRAGEN

Hoe ziet jouw werkroutine eruit? Werk je lange dagen in de overtuiging dat als je niet enorme hoeveelheden tijd besteed aan je werk je niet zult slagen? Licht je antwoord toe

Ben je bekend met de term, “workaholic,” iemand die verslaafd lijkt aan zijn/haar werk? Ken je iemand – misschien zelfs jezelf – die aan zo’n omschrijving voldoet? Hoe zou je hun kwaliteit van leven en persoonlijke tevredenheid en voldoening omschrijven?

Klinkt het principe van “je hakbijl slijpen” bekend? Is dit iets wat je tot een gewoonte hebt gemaakt in je eigen aanpak van je werk? Zo niet, welke stappen kun je nemen om deze “rustgevende” aanpak te beginnen?

Als je weet wat de Bijbel zegt, dat zelfs God na het doen van Zijn scheppingswerk een dag rust nam, wat zegt dit over diegenen die non-stop zeven dagen per week werken?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.    Spreuken 12:11,24, 14:23; Prediker 9:10; 1 Korinthe 10:31; Kolossenzen 3:17,23-24

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 3 december 2022