Manna 995 Nalatenschap dat blijft- fruit dat niet vergaat

 MANNA 996 Nalatenschap dat blijft – fruit dat niet vergaat

“Nalatenschap” is een term die we veel horen dezer dagen. Misschien als mensen ouder worden, vragen ze zich af hoe ze herinnerd zullen worden als dat al het geval is.  Als je een nalatenschap zou moeten opbouwen die blijft, wat zou het dan moeten zijn? Een aanzienlijk financieel portfolio dat je professionele succes reflecteert? Misschien zou je je naam op een gebouw van een hogeschool willen terugzien of op een vleugel van een ziekenhuis. Sommige mensen willen de naam van “het huis” worden, er boven uit steken en erkenning krijgen in hun vak of werkgebied.

Denken aan het hebben van een nalatenschap brengt het beeld naar boven van een steen die die rimpelingen veroorzaakt wanneer deze in het water wordt gegooid . Er is een probleem daarbij: sommige stenen veroorzaken grotere rimpelingen dan andere en uiteindelijk verdwijnen alle rimpelingen. De grootste nalatenschappen gaan door voor vele jaren, misschien voor de eeuwigheid.

Recentelijk woonde ik een herdenkingsdienst bij van een goede vriend, Roger Erickson, die 10 jaar voorzitter is geweest van CBMC International na de reorganisatie in 1987. Toen ik in 1987 werd ingehuurd door CBMC Verenigde Staten om de geschreven publicaties te beheren, was Roger een van de eersten die ik ontmoette. De impact die hij op mijn leven heeft gehad over de jaren, samen met duizenden andere mensen, is onmeetbaar.

Tijdens de dienst werd Roger herinnerd als een “discipelmaker” en een “visser van mensen” . Voor tientallen jaren heeft hij Gods roeping op zijn leven vervuld door te investeren in andere mensen door ze te introduceren aan Jezus Christus als hun persoonlijke Redder en Heer en het begeleiden van nieuw gelovigen om hen te helpen met hun spirituele reis. De grote opdracht van Jezus Christus om “uit te gaan en discipelen te maken” (Mattheus 28:19) was voortdurend in Rogers gedachten.

Zonder twijfel liet hij een nalatenschap achter met eeuwige impact. Hij gaf zelf toe dat hij verre van perfect was, maar hij bezat een aantal kenmerken die het mogelijk maakten dat hij God kon dienen en een onuitwisbare indruk achter liet op diegenen die de Heer in Zijn leven bracht. Hier zijn enkele kenmerken:

Onvermoeibaar. Zijn toewijding aan het discipelen van anderen wankelde nooit. Ik had het voorrecht om samen te werken aan zijn boek over het proces van discipelen maken “Fruit That Won’t Spoil, (Fruit dat niet bederft)” om zijn inzichten over te dragen, zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen. “Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.” 1 Korinthe 15:58

Grote overtuiging. Roger wankelde nooit in zijn begrip dat hij afhankelijk was van de Heere en Zijn Geest om iets van eeuwigheidswaarde te bereiken. “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen…..Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen….. Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.“ (Johannes 15:5,16).

Zeer gedisciplineerd. Of het nu was om tijd te besteden aan Bijbelstudie om zelf dichter naar God toe te groeien, of het memoriseren van Bijbelverzen; trouw zijn om andere mannen uit te dagen in hun spirituele groei, of anderen toe te rusten om zelf discipelen te maken, Roger bleef vastberaden en intentioneel “Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.” (Filippenzen 3:12).

Vrijgevig. Vrijgevigheid was een andere eigenschap van Roger. Of het nu het geven van zijn tijd of energie was of het gebruiken van zijn eigen middelen om anderen te helpen en Christus in de zakelijke en professionele wereld bekend te maken. In dit proces werd hij rijkelijk gezegend, zich herinnerend de woorden die Jezus heeft gezegd: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen. (Handelingen 20:35).

GESPREKSVRAGEN

Hoe zou je de term nalatenschap definiëren? Wat betekent dit voor jou?

Wat voor een nalatenschap zou je willen achterlaten als je loopbaan of je carrière – of zelfs je aardse leven – ten einde komt?

Waarom zullen de gangbare maatstaven voor succes – dingen als rijkdom, aanzien, kracht, invloed, en beroemdheid – vaak falen als het gaat om het achter laten van een nalatenschap die voort duurt?

Als je zou beginnen met het maken van veranderingen in hoe je je leven en werk inricht, zodat jouw nalatenschap echt een blijvende eeuwigheids-impact zou hebben, wat zouden de veranderingen zijn?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Jesaja 50:7; Handelingen 17:28; Galaten 6:9-10; Filippenzen 3:7-11; 2 Timotheüs 2:2

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 21 januari 2023