MANNA 998 DE VALSTRIK VAN AFHANKELIJKHEID

MANNA 998 De valstrik van afhankelijkheid

Het is erg verdrietig – en schadelijk – wanneer ouders, bedrijven en zelfs overheidsinstellingen falen – of weigeren – om degelijke, beproefde bijbelse principes te volgen.

Ouders blijven hun kinderen ondersteunen tot ver in hun volwassenheid, hetzij omdat de jongeren hopeloos in de schulden zijn geraakt of omdat ze simpelweg niet de motivatie hebben om te verhuizen en de uitdagingen, frustraties en beloningen te ontdekken van het zelfstandig leren leven.

Sommige bedrijven blijven, misschien uit naam van medeleven of sympathie, onproductieve en ongemotiveerde werknemers in dienst houden uit angst dat ontslag hen leed zou veroorzaken en het hen moeilijk zou maken om aan hun financiële verplichtingen te voldoen en voor hun gezin te zorgen.

Onlangs vond ik het nodig om een man te ontslaan die een contract had gekregen om het broodnodige bouwwerk op onze ranch te doen voor gehandicapte en door de strijd gehavende militaire veteranen. Het was geen kleine klus – het zou meer dan $ 70.000 kosten om te voltooien – maar drie keer kwam de man niet opdagen om het werk te doen dat hij had beloofd. We hebben een ander bedrijf ingehuurd en de klus is inmiddels geklaard. Hoewel deze aannemer later enkele van de problemen uitlegde waarmee hij worstelde, had ik nog steeds werk dat gedaan moest worden – en hij was zijn belofte niet nagekomen.

Overheden staan erom bekend dat ze afhankelijkheid creëren onder de mensen die ze besturen. Slechts één voorbeeld: het Food Stamp Program in de Verenigde Staten, beheerd door het ministerie van Landbouw, is er trots op het grootste totaal aan gratis maaltijden en voedselbonnen ooit te verdelen – aan meer dan 46 miljoen mensen.

Ondertussen doet de National Park Service, onder leiding van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, dit verzoek aan bezoekers van de nationale parken: Please Do Not Feed the Animals; Hun verklaarde reden voor het beleid is dat de dieren afhankelijk zullen worden van aalmoezen en niet zullen leren voor zichzelf te zorgen.

Ik ben een voorstander om mensen te helpen wanneer ze legitieme behoeften hebben, en de Bijbel bevestigt het belang om dat te doen. Ezechiël 16:49 maakt bijvoorbeeld een verrassende opmerking:

„Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de arme en de behoeftige ondersteunde zij echter niet.”

We zijn geroepen om mensen die we tegenkomen te helpen die in nood verkeren, maar de Schrift waarschuwt er ook voor om mensen zo te helpen dat er blijvende afhankelijkheid ontstaat. De apostel

Paulus sprak over een probleem van luiheid onder mensen die deel uitmaakten van de oude kerk in Thessaloniki en gaf de volgende vermaning: “Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten; (2 Thessalonicenzen 3:10).

Het is interessant dat een soortgelijk verbod door de Russische leider Vladimir Lenin werd voorgesteld als een noodzakelijk principe onder het socialisme. Het werd opgenomen in de Russische grondwet van 1918. Het was niet het doel van Lenin om het christendom te bevorderen en op de Bijbel te vertrouwen, maar zelfs hij erkende de geldigheid van dit economische gebod.

Als zakelijke en professionele leiders moeten we gevoelig zijn voor en rekening houden met de behoeften van de mensen die voor en met ons werken. Maar we doen ze onrecht door ze minder dan acceptabel werk te laten doen. Zoals Spreuken 16:26 opmerkt: “De honger van de arbeider werkt ten behoeve van hemzelf, want zijn mond dringt hem ertoe”

GESPREKSVRAGEN

  1. Heb je in de huidige samenleving een toename waargenomen in de houding van afhankelijkheid bij mensen die zouden moeten werken aan persoonlijke en professionele onafhankelijkheid? Zo ja, wat is volgens jou het resultaat?

  1. Denk je dat de waarschuwing van de U.S. Park Service, ‘Voer de dieren niet’, relevant is voorhoe we de financiële en fysieke behoeften van mensen om ons heen waarnemen en erop reageren? Leg je antwoord uit.

  1. Sodom en Gomorra stonden in oudtestamentische tijden bekend als steden van verdorvenheid en pervers leven, en toch was hun schuld – of grootste zonde – het niet zorgen voor mensen die arm en behoeftig waren. Wat denk je dat dit zegt? Hoe komt dit overeen met het niet aanmoedigen van gevoelens van afhankelijkheid?

  1. Iemand heeft gezegd: “Geef een man een vis en je voedt hem voor een dag; leer een man vissen en je voedt hem een leven lang.” Hoe kunnen we redelijk en effectief inspelen op legitieme behoeften van mensen en ons er tegelijkertijd op concentreren hen te helpen zichzelf te helpen?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Spr 3:27-28, 11:24-25, 19:17; Mark 12:31; Hand 20:35; Efeze 2:10; 2 Tim 3:17

VERZONDEN DOOR CCA NEDERLAND OP VRIJDAG 3 FEBRUARI 2023