MANNA 999 De consequenties van gebrek aan doorzettingsvermogen

MANNA 999 De consequenties van een gebrek aan doorzettingsvermogen

Heb je wel eens gemerkt hoe makkelijk het is om aan wat voor taak dan ook te beginnen, maar hoe moeilijk het vaak is om die af te maken? Dit is een van de oorzaken waardoor bedrijven het niet redden. Iemand heeft een briljant idee en begint met grenzeloos enthousiasme een nieuwe onderneming, maar op zeker moment komt er tegenslag en volgen ontmoediging en verslagenheid. Deuren die zo veelbelovend waren opengegaan, vallen opeens met een klap weer dicht.

Als journalist en schrijver heb ik ontelbaar veel artikelen geschreven naast de ruim twintig boeken die ik heb (mede-)geschreven of uitgegeven. Toch liggen er nog meerdere ideeën voor een boek, waar ik ooit heel enthousiast voor ben geweest, maar die ik nooit volledig heb uitgewerkt. Vaak gaat het in het leven, net als in de wereld van de sport, niet om hoe je begint, maar om hoe je eindigt.

Leiderschapsconsultant en coach Tim Kight merkte ooit op: “De beslissing om te beginnen is het makkelijkst om te nemen. De beslissing om door te gaan is veel moeilijker. Door je eerste enthousiasme ga je aan de slag, maar om door te gaan is steeds weer nieuwe motivatie nodig. Geef het niet op.”

Zo had ik er nog nooit over nagedacht. Aan een project beginnen, zeker als dat veel tijd en energie zal gaan kosten, vraagt om toewijding. Maar we zullen hobbels in de weg tegenkomen, onvermijdelijke obstakels die ons dreigen tegen te houden. Om dan de vaart erin te houden, is steeds weer nieuwe toewijding nodig. Daarom is het gezegde “Als het in eerste instantie niet lukt, probeer het dan nog eens, probeer het opnieuw en probeer het vervolgens nog een keer” nog even relevant voor de zakelijke markt van vandaag als toen Robert the Bruce, koning van Schotland, die woorden uitsprak voor een grote veldslag tegen de Britten in het jaar 1314.

Helaas zijn er genoeg voorbeelden te bedenken van mannen en vrouwen die het doorzettingsvermogen misten om succes te behalen. Veelbelovende sportmensen die besloten dat het harde werk dat noodzakelijk is om de top in hun sport te bereiken, het toch te veel gevraagd was. Talentvolle musici die weigerden om zo veel uren te studeren als nodig is om tot een niveau van uitnemendheid te komen. Zakenmensen met ambitie om de top te bereiken, die echter niet over het nodige geduld beschikten om vooruit te blijven komen.

Als we de Bijbel lezen, vinden we daarin van beide voorbeelden – leiders die door vol te houden grootse dingen bereikten én personen met veel talenten, die tot hun schade en schande op een zijspoor belandden. Wat het verschil daartussen is? Een vaste wil om niet alleen te beginnen maar ook vol te houden, hoe moeilijk de omstandigheden ook worden. Hier volgen twee van de vele voorbeelden van wat de Schrift over doorzetten zegt:

Niet bang zijn voor problemen. Niemand doet zijn best om problemen tegen te komen. Toch is het makkelijker als je voor ogen blijft houden dat je door problemen kunt groeien en rijpen. “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.” (Jakobus 1: 2-4)

Houd je blik op de eindstreep gericht. De apostel Paulus heeft een lange en vruchtbare bediening gehad. Maar nooit beschouwde hij zichzelf als “gearriveerd”. “Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.” (Filippenzen 3:13-14)

Als iets de moeite waard is om na te jagen, moeten we voor ogen houden dat toewijding niet alleen in het begin nodig is, maar dat we keer op keer de schouders eronder moeten zetten, net zo lang tot het doel is bereikt.

GESPREKSVRAGEN

Als je jezelf een cijfer voor doorzettingsvermogen zou moeten geven, op een schaal van 1 tot 10, wat zou dat cijfer dan zijn? Licht je antwoord toe.

Is er iets waar je op dit moment mee bezig bent, waar je aanvankelijk gemotiveerd voor was, maar waar je, nu zich problemen hebben voorgedaan, nieuwe motivatie voor moet vinden om het af te maken? Zo ja, wat is dat dan – en hoe moeilijk is het om gemotiveerd te blijven tot het project is afgerond?

Kun je iemand bedenken die een voorbeeld is geweest van doorzetten ondanks tegenslagen? Wat vind je van het idee om in verzoekingen vreugde te vinden?

Hoe kan het helpen om je blik op de eindstreep te richten, ook al lijkt die nog ver weg, zowel qua tijd als qua moeite die het kost om daar te komen?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Spreuken 3:5-6; Jesaja 26:3; Romeinen 5:3-5; 1 Korinthe 15:57-58; Galaten 6:9

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 11 februari 2023