Op zoek naar de ware betekenis van Kerst

Op zoek naar de ware betekenis van kerst

 Inmiddels is het Kerstavond  voor kerst. Natuurlijk liggen de kerstversieringen al maanden in de winkels: kerstbomen en kerstballen, bewegende kerstmanfiguren, gestreepte zuurstokken in alle mogelijke maten, en kleurig ingepakte nepgeschenken die ons lijken toe te schreeuwen: “Winkelend publiek, laat jullie geld maar rollen en help ons om dit boekjaar uit de rode cijfers te blijven!”

Waarschijnlijk ben jij ook wel wat moe geworden van die altijd weer terugkerende vraag: “Wat is de ware betekenis van kerst?” Vreemd genoeg horen we beroemdheden en deskundigen hun mening geven alsof er heel veel antwoorden op die vraag zouden bestaan. Ze komen met termen als “familie”, “vrijgevigheid”, “lief en aardig zijn voor elkaar”, “je verwonderen als een kind” en ga zo nog maar even door.

Allemaal prachtig. Maar in werkelijkheid is er maar één juist antwoord op de vraag wat de ware betekenis van kerst is. Het staat duidelijk en bondig in Johannes 1:14: “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.” God – de schepper en bewaarder van het heelal – heeft een menselijke gedaante aangenomen en kwam op aarde in de vorm van een baby, die zou opgroeien tot onze ultieme leraar, voorbeeld, redder, zaligmaker en heer.

In deze tijd van het jaar gaan ontelbaar veel preken en geschreven teksten over de grootsheid en het belang van het Kerstfeest. Zo gaat het al eeuwenlang. Wat kan er dan nog worden toegevoegd dat nog niet eerder is gezegd of geschreven? Misschien is het voldoende om even stil te staan en na te denken, om op een rijtje te zetten wat we al weten. Denk maar eens na over een paar andere lessen uit het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Johannes:

Jezus was er al vanaf het begin. Jezus Christus, de Zoon van God, is niet ontstaan op een wonderbaarlijke ochtend tweeduizend jaar geleden, in het kleine stadje Bethlehem in het Midden-Oosten. Dat was slechts het moment waarop, zoals hierboven geciteerd, “het Woord – Jezus – vlees geworden is”. Hij en God de Vader zijn er altijd geweest. “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.” (Johannes 1:1-3).

Jezus is gekomen om leven te geven en licht te brengen. Vóór Jezus als mensenkind in de wereld geboren werd, had God zichzelf al op vele manieren geopenbaard. Hij maakte gebruik van menselijke schrijvers om ons het Oude Testament te geven, de geschiedenis van Zijn daden onder de mensheid tot op dat moment, maar ook geboden en wetten om een goed leven te leiden. Jezus kwam echter om ons te redden van dode religieuze werken en ons de enige weg te bieden naar het leven waar geen einde aan komt. “In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.” (Johannes 1:4-5).

Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat wij leden van Gods gezin worden. De Bijbel leert ons dat iedere man, vrouw of kind een schepsel van God is, gemaakt naar Zijn beeld. Maar ze zijn niet allemaal lid van Zijn goddelijke gezin dat eeuwig zal leven. Daarvoor is een unieke handeling nodig, namelijk het als een geschenk aanvaarden van wat alleen door Jezus Christus is mogelijk gemaakt. “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.” (Johannes 1:12-13). Later breidde Jezus deze belofte uit: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Johannes 14:6).

Als we dat tot ons door laten dringen, is het dan nog een vraag voor ons wat de ware betekenis van het Kerstfeest is?

GESPREKSVRAGEN

Heb je weleens mensen horen praten over de ware betekenis van kerst, op je werk of in je woonplaats, of op radio of tv? Wat voor antwoorden heb je gehoord?

Als iemand jou naar je mening vroeg over de ware betekenis van kerst, wat zou je dan zeggen? Is dat antwoord veranderd in de loop van de jaren? Zo ja, op welke manier?

Wat betekent de tekst: “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond” voor jou? Hoe zou je die tekst aan iemand anders uitleggen?

Jezus zei van zichzelf dat Hij het licht (Johannes 8:12, 9:5) en het leven (Johannes 11:25-26) is. Op welke manieren denk jij dat dat waar is? Waarom is dit belangrijk?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal

Micha 5:2; Lucas 2:1-20,25-32; Johannes 8:12, 9:5, 10:7-16, 11:25-26

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 24 december 2022.