Open brief aan ministers LNV: steun boerenfamilies

Christen Contact Agrarisch (CCA) en CGMV agrariërs roepen in een ‘open brief‘ de ministers van LNV Adema en Van der Wal op, om bij het opkopen van boerenbedrijven meer aandacht te hebben voor de boerenfamilies. Ze stellen een voucherregeling voor waarmee boerenfamilies van wie het bedrijf wordt opgekocht, een coach in de arm kunnen nemen om te praten over vragen rond gezin, bedrijf en toekomst.