Opinieartikel ND: Waar is de kerk in het stikstofdebat?

Christen Contact Agrarisch (CCA) schreef samen met andere christelijke organisaties een opinieartikel in het Nederlands Dagblad: ‘waar is de kerk in het stikstofdebat?’ Zij zien de kerken als ontmoetingsplaatsen waar mensen elkaar vragen stellen over diepere drijfveren en met en voor elkaar bidden. Klik hier voor het lezen van het opinieartikel.