Oproep dankdag 2023 – gebed gevraagd

Hoe kun je danken voor gewas en arbeid als er oorlogen en ziektes zijn? Christen Contact Agrarisch en CGMV agrariërs vragen kerken om te danken én te bidden. Klik hier voor de oproep aan de kerken.