Verbinding, december 2021

In deze laatste Verbinding van 2021 staat de bodem centraal. Melkveehouder Ronald van der Horst en biologisch akkerbouwer Cornelis Mosselman (winnaar van de Martine Vonkprijs) vertellen hoe zij op hun bedrijf met de grond omgaan. Emeritus-hoogleraar bodembiologie Lijbert Brussaard wijst op het belang van vertrouwen als de grond onder ons bestaan. In een dubbelinterview geven Derk Boswijk (Tweede Kamerlid, CDA) en Bart Jasper Fayer (wethouder Ommen, ChristenUnie) hun visie op de toekomst van de land- en tuinbouw. Klik hier voor het lezen van dit nummer van Verbinding.