Verbinding oktober 2022

Dit nummer van Verbinding gaat over stikstof. Pieter Knijff (landbouwpastoraat) roept in de Verdieping op om vooral in verbinding te blijven. We gaan ‘Op de koffie’ bij Ruud Zanders (Kipster) en praten over de plaats van dieren in ons voedselsysteem. Hermineke Vonk beschrijf in haar Column dat zij oefent om te vertrouwen. In het Betoog legt Marlies Bosker (Movaeres) uit waarom ‘anders boeren’ niet gemakkelijk is. Klik hier voor het lezen van dit nummer van Verbinding.