Verbinding, oktober 2023

Deze Verbinding heeft als thema ‘waterbeheer’. Klimaatverandering, lange droge periodes en heftiger buien zijn actueel. Ds. Wilbert van Iperen schrijft als classispredikant over ‘bijbels waterbeheer’, Dr. Wolter van der Kooij schrijft als lector (Aeres Hogeschool Dronten) over ‘agrarische waterbeheer’. Uit het interview met dijkgraaf Hein Pieper blijkt dat waterbeheer een zaak van boeren én burgers is. We gaan ‘Op de koffie’ bij de familie Sturing in Hooghalen. Klik hier voor het lezen va deze Verbinding. Veel leesplezier en inspiratie gewenst!