Onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt

Op de CCA-avond van regio Noord-West Veluwe vertelde oud-docent biologie Klaas Nanninga over Gods schepping. Met behulp van prachtige beelden van planten, dieren en het grote heelal, liet Nanninga iets van Gods grootheid en creativiteit zien. Klik hier voor een korte impressie van de avond.